הדף בטעינה...
מילון (מילון)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

עמוד <<הקודם   הבא>> תצוגת מונח פרוסה מיון עברי בחירת פריטים להדפסה
הכל א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 All a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
אבטלה
הדפס
מצב שבו חלק מגורמי הייצור במשק אינו מועסק, המושג מתייחס בד"כ לאבטלת עובדים, המוגדרת כמצב שבו אין המשק יכול לספק עבודה בתשלום לכל מי שנזקק לה על פי כישוריו ויכולתו, ויש בה כדי להבטיח את צורכי הקיום שלו ושל משפחתו.
אתנוצנטריות
הדפס
נטייה להעריך את המציאות מתוך העדפה ברורה של קבוצת ההשתייכות האתנית או התרבותית של הדובר. המונח בא לתאר עמדה של התנשאות תרבותית-כוחנית, כנגד קבוצות אחרות שנמצאות מחוץ למרכז ונתפסות כזרות ונחותות ביחס אליו, האתנוצנטריות מיוחסת פעמים רבות לא רק למי שנחקרים, אלא גם לעמדת המוצא של חוקרים מסויימים.
בג"ץ הקרקעות
הדפס
הרקע למאבק על הקרקעות הוא הירידה במעמדה של החקלאות בעקבות תהליכי מודרניזציה בחברה הישראלית. בעבר נמסרו קרקעות מדינה לחקלאים בקיבוצים ובמושבים בהסכמי חכירה על מנת שיעבדו אותן. כיום שטחים רבים כבר לא משמשים לחקלאות והמדינה מבצעת להם "שינוי ייעוד", כלומר מגדירה אותן כקרקעות לבניה ולתעשיה, דבר המעלה את ערכן באופן משמעותי. בתחילת שנות ה-90 התקבלו מס' החלטות במנהל מקרקעי ישראל שמשמעותן היא שעם שינוי הייעוד יוכלו החקלאים לקבל לבעלותם בחינם או תמורת תשלום אפסי, את השטחים שחכרו, המהווה כחמישית מאדמות המדינה, כל זאת ללא תחרות או מכרז.
גלובליזציה
הדפס

תהליך מואץ של גידול בהיווצרותן של רשתות כלכליות ותרבותיות בקנה מידה עולמי, המאפיין את החברה והתרבות החל מן הרבע האחרון של המאה העשרים.


המערכת הגלובלית יוצרת רשת סבוכה של יחסי גומלין, המוצאת את ביטויה בתחומים רבים, כגון קפיטליזם תאגידי רב-לאומי, אופנה גלובלית, רשתות תקשורת רב-לאומיות, תנועות חברתיות החוצות גבולות ועוד.


נהוג לראות בגלובליזציה את אחת הסיבות המרכזיות לאי השוויון הכלכלי והמעמדי שהתרחב לממדים חסרי תקדים החל מן הרבע האחרון של המאה העשרים ועד לימינו, אי שוויון שה, המתגלה הן ברמה הלאומית (יחסים בין מגזרים ומעמדות) והן ברמה הבינלאומית (הפערים בין מדינות עשירות למדינות עניות) הנו תוצאה ישירה של עליית מעמדו של ההון הרב-לאומי הנייד, התר אחר שווקים להשקעה. תנועת ההון המוזרמת באמצעות טכנולוגיית התרשוב ממוטטת מסגרות ייצור מקומיות המבוססות על קשר אינטימי במקום העבודה ומחויבות ארוכת טווח בין מעסיקים (הון) פועלים (עבודה) ותפוקה (סחורה). הרצון למצוא "עבודה זולה" כמו גם הביזור של תהליכי הייצור ומרכיבי הסחורה יוצר מצב שבו הכוח היחסי של העובד נחלש לעומת מעמדו בשיטת הייצור של הקפיטליזם הקלאסי. העובד בעידן הגלובליזציה הוא פחות מאורגן, חתום על חוזים אישיים ומועסק על ידי מתווכים כלכליים רבים (כגון חברות כ"א).


לדוגמא התמוטטות תעשיית הטכסטיל בדרום הארץ נבעה בין השאר מהעברת מפעלים לארצות אחרות בהן כוח העבודה זול יותר.

הסללה
הדפס

הגדרה לתהליך שבו מערכת החינוך מכוונת תלמידים משכבות מסויימות למסלולי לימוד איכותיים, אשר פותחים בפניהם את הדרך להשכלה גבוהה, ומשם למקצועות יוקרתיים ורווחיים, ומצד שני, תלמידים משכבות אחרות מוכוונים למסלולי לימוד המכשירים אותם להיות נותני שירותים ועובדים מקצועיים. ההסללה של תלמידים יוצאי עדות המזרח מתבטאת בכך שרוב מכריע של התלמידים שמופנים למגמות לימוד מקצועיות (מכונאות, פקידות וכד') הם מזרחיים. הם יסיימו את התיכון ללא תעודת בגרות, או עם תעודה שאין לה ערך מבחינת הואניברסיטה, לעומת זאת, תלמידים אשכנזיםמופנים לרוב למגמות עיוניות ויסיימו את התיכון עם תעודה שמאפשרת להם מגוון עיסוקים, כולל אלו הדורשים השכלה אקדמית.

הפנתרים השחורים
הדפס
תנועת מחאה מזרחית שפעלה ממרץ 1971. מוביליה היו חבורת מזרחים צעירים יוצאי שכונת המצוקה בירושלים. הפנתרים היוו את "המפץ הגדול" של המאבק המזרחי בישראל. ישראל שלפני הפנתרים התאפיינה בהגמוניה של שלטון מפא"י ותנועת העבודה שהכחישה את יחסה המדכא כלפי המזרחים. הפנתרים האיצו את תהליך יציאת המזרחים מהמרכז הפוליטי והייתה להם בעקיפין תרומה נכבדה למהפך של שנת 77' ועליית הליכוד לשלטון ("מרד הקלפיות" של המזרחים). כמו כן הם תרמו להתעוררות מזרחית תרבותית- משנות ה-70  החלה להתבלט היצירה המזרחית במוזיקה, בפרוזה ובהמשך בקולנוע ובאומנות. חשוב לציין שהפנתרים היו בין הראשונים ליצור קישור בין המאבק המזרחי בישראל למאבקים אתניים אחרים בעולם ( הם נקראים על שם ארגון של שחורים בארה"ב).
חוק דיור ציבורי
הדפס

בישראל גרים כחצי מליון איש בדיור הציבורי (עמידר, עמיגור ועוד). חלק ניכר מהם עולי שנות החמישים והשבעים, ששוכנו ע"י המדינה, לרוב בישובי ספר. אנשים אלו שילמו לאורך עשרות השנים שכר דירה, שהיה יכול להיות מוקצה להחזרי משכנתא, לו היו קונים דירה. כיום רבים מהם מבוגרים, ולמעשה על אף ששילמו לאורך השנים אין להם כל זכות קניינית על ביתם, ושום דבר להוריש לילדיהם.


ראה התיחסות לתושבי הקיבוצים והמושבים- בג"ץ הקרקעות.

חינוך אפור
הדפס
בעקבות תהליכי ההפרטה במערכת החינוך הצטמצמו השירותים החינוכיים שהמדינה מספקת למינימום. הורים לתלמידים שאין להם משאבים נאלצים להסתפק בשירותים אלו, אשר לוקים בבעיות רבות כמו איכות הוראה ירודה, מחסור בשעות לימוד, מחסור בעזרים טכנולוגיים וכו', לעומת זאת הורים בעלי משאבים משפרים את צוכנית הלימודים של ילדיהם באמצעות תשלום למורים פרטיים, מימון בונוסים למורים מצטיינים, הכנסת תוכניות העשרה בביה"ס ועוד. המרכיבים הללו נרכשים בכספם הפרטי של ההורים ומכונים "חינוך אפור". כך יוצא שלכאורה מע' החינוך היא שוויונית כי תוכנית הלימודים זהה, והמשאבים מחולקים לפי אותו מפתח, אבל בפועל מערכת החינוך היא אי שוויונית באופן מובהק, כי התלמידים שזוכים לחינוך איכותי, שגם יביא אותם לתוצאות גבוהות, הם התלמידים שיש להם כסף לשלם על חינוך כזה.
כור היתוך
הדפס
קליטת המוני העולים מארצות המזרח בשנות החמישים לוותה באידיאולוגיה חזקה של "כור היתוך"
תאור מלא
מוביליות חברתית
הדפס
מושג סוציולוגי שמתייחס למידת הסיכוי של אדם בחברה מסויימת לשפר את מעמדו הסוציו-אקונומי. לדוגמא בחברה של ימי הבניים באירופה, אדם נולד לתוך מעמד מסויים ולא יכול היה לשנותו (למשל אצולה או איכרות), לכל מעמד היו זכויות כלכליות מוגדרות ומוגבלות ולכן המוביליות החברתית הייתה אפסית.
[1 (segHrefId1)]
עמוד <<הקודם  הבא>>