הדף בטעינה...
ימי עיון (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

 

הננו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה

בנושא: האם הפוליטיקה הישראלית משנה את פניה?

שיתקיים ביום חמישי, י"ט בסיון , תשס"ו, 15 ליוני 2006

בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (רח' רבוצקי 108)

תוכנית הכנס בקובץ pdf קובץ מצורף 

 

 

 

08:30-09:00       הרשמה

 

09:00-10:00       מושב פתיחה

                                    ברכות:

                                    פרופ' גדעון דורון, יו"ר האגודה הישראלית למדע המדינה

                                    פרופ' יאיר אורון, ראש המחלקה לסוציולוגיה מדע המדינה

                                         ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה

                                         הרצאת פתיחה:

Professor Russell A. Stone

 

Department of Sociology (Chair), Center for Israeli Studies (Director),

                                                                 American University, Washington, D.C.

                                                       Gender in the Palestinian Elections

 

10:15-11:45-מושב ראשון - פאנלים מקבילים:

 

 

1. מדיניות ציבורית וזכויות אדם

יו"ר: אריה קצוביץ'

o       אפרת זילבר : הריסות בתים ואטימתם ביהודה, שומרון ורצועת עזה, כאמצעי התמודדות שלטונית עם התקוממות לאומית: האינתיפאדה (1987-1993)

o       דותן גורן: המאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים בירושלים וסביבותיה בשלהי התקופה העות?מאנית (1840-1918).

o       אביבית אגם דאלי: המשמעות הפוליטית של נופי מדבר וספר  (Frontier) בפרסומת הישראלית

o       חני לרנר: כינון חוקות בתנאים של מחלוקת על זהות המדינה: מחקר השוואתי

 

2. בחירות 2006 והמפלגות

יו"ר: דוד מקלברג

o         אלק ד' אפשטיין: האם "קדימה" קיבלה מנדט? ניתוח סוציולוגי-דמוגראפי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-17

o         אורית גלילי-צוקר: "ספירלת השתיקה" בבחירות 2006 בישראל: שינוי חברתי למול הקיבעון בתיווך התקשורתי

o         גל לוי ומיכאל שלו: הצבעה מעמדית בקרב בוחרים לא-ערבים, בחירות 2006

 

3. החקיקה בכנסת וחוק ההסדרים

יו"ר: ענת מאור

o         ענת מאור: החקיקה הפרטית בכנסת - צמיחתה, משמעותה וההסברים להצלחות.

o         אסנת  עקירב:  פיתוח מדד לבחינת איכות הצעות חוק פרטיות 

o         גדעון סער: תמיכה בהגבלת חקיקה פרטית תקציבית

o         שאול יהלום: התנגדות  להגבלת החקיקה הפרטית

o         עופר אריאן: חוק ההסדרים:  העצמה תוך-ממסדית ומשמעותה הפוליטית-כלכלית

 

 

4. דת, מדינה ותהליכי חילון

יו"ר: בתיה רודד

o       איל לוין:  האם  הפטריוטים אוהבים את מולדתם יותר מאשר האנטי פטריוטים? עיון במושג הפטריוטיזם באמצעות מקרה הבוחן הישראלי

o       בתיה רודד: טריטוריה, הון דתי ושדה פוליטי: יחסי מדינה-מתנחלים-ילידים במקרה של חברון

o       דליה גבריאלי נורי: "'ירושלים של זהב' מפזמון עממי להמנון צבאי"

o       גיא בן פורת: חילון ישראלי: מקורות, משאבים והשלכות למדיניות ציבורית

o       כנרת רובין-שוסטק: מדוע גברה ההזדהות עם ש"ס בקרב מזרחים בשלהי המאה העשרים?

 

5. גלובליזציה ופערים מרחביים

יו"ר: סיגל בן-רפאלי גלנטי

o       סיגל בן-רפאל גלנטי: מנגנון הביקורת השיפוטית ביפן  -  מראית עין או סוכן דמוקרטיזציה

o       מרסלו סבירסקי: ייצורו של מרחב מקומי בתנאים הומוגניים

o       טל אל-על ואורן יפתחאל: דפוסי ייצוג פוליטי בישראל: ביזור בבחירות יחסיות?

 

6. האם התקשורת משנה את פניה?

יו"ר: תמר ליבס

o       תמר ליבס וזוהר קמפף: מאובייקטיביות לפרפורמנס: הטלוויזיה משנה את פניה של הפרופסיה העיתונאית.

o       איילת כהן: מבט רפלקסיבי על ריטואל תקשורתי: דילמות של עיתונאים בדווח על פיגועי טרור.

o       מוטי נייגר  ואבישי יוסמן: כוכב נולד מהפריפריה: האם הריאליטי משנה את הייצוג?

 

7. שינויים בקולקטיב הישראלי בעקבות הסכסוך

יו"ר: אורי פטרושבסקי

o         יעל פרואקטור:  דעת-קהל ותקשורת פוליטית באינתיפאדת "אל-אקצה"

o         אורי פטרושבסקי: יחס לישראל ולסכסוך הישראלי-פלסטיני במדיניות החוץ של רוסיה מסף המאה ה-21.

o         רחל סויסה: חוסן הצבא בעימות נמוך עצימות - מחקר משווה בין צרפת-אלג'יריה, בריטניה-אירלנד, רוסיה-צ'צ'ניה, ישראל-הרשות הפלשתינית.

o         אודי שפיגל: גבורה, פוליטיקה ומה שביניהם

8. התנהגות הבוחרים וסימולציות

יו"ר: דני קורן

o       עירן הלפרין:  תפקידה של השנאה הבין-קבוצתית במסגרת מערכות פוליטיות

o       ארז צפדיה: השד העדתי, הבקבוק והפקק הפריפריאלי: דפוסי הצבעה בערי הפיתוח (1981-2006)

o       דני קורן: מפת המפלגות החדשה והקואליציה הממשלתית

o       מרינה שורר-זלצר: סימולציה של כוח הבוחרים של עולי חבר העמים באמצעות שתי שיטות בחירה.

 

 

12:15-13:15        הענקת פרסי האגודה הישראלית למדע המדינה לשנת תשס"ו:

פרס האגודה הישראלית למדע המדינה לספר בעברית

פרס האגודה הישראלית למדע המדינה לספר באנגלית

פרס האגודה הישראלית למדע המדינה לעבודת דוקטורט מצטיינת

פרס האגודה הישראלית למדע המדינה לעבודת M.A. מצטיינת

פרס האגודה הישראלית למדע המדינה על מפעל חיים ותרומה לדיסציפלינה: פרופ' שלמה אבינרי

הרצאת מקבל הפרס: "לחיות בסכסוך מתמשך: היבטים פוליטיים ואקדמיים".

 

 

13:30- 14:30      הפסקת צהריים

 

  

14:30-16:00         מושב שני - פאנלים מקבילים:

 

9. הענקת זכויות וייצוג בחברה הישראלית  

 יו"ר: שרון אסיסקוביץ'

o         הילי מודריק אבן-חן: מחויבות בקו הגבול: על חובותיה של מדינה כובשת כלפי מדינה נכבשת

o         קרן סרנו: דמות המזרחי בקולנוע הישראלי

o         שרון אסיסקוביץ וניבה שושי: גבולות בריאים: הענקת ביטוח בריאות לילדי מהגרי עבודה בפרספקטיבה גלובלית.

 

10. משילות והרשות המבצעת

יו"ר: שרון פרדו

o       אסף מצקין: שנות השבעים - קו פרשת המים בדעת הקהל ביחס לשחיתות פוליטית בישראל

o       עופר פרצ'ב: הגנאולוגיה והביקורת הפוליטית

o       יחזקאל דרור ושרון פרדו: אסטרטגיה-רבתי ישראלית כלפי לאיחוד האירופי

 

11. מרחב, סביבה ופוליטיקה

יו"ר: רוית חננאל

o       רוית חננאל ורחל אלתרמן : ציונות וסביבה: בין חזון למציאות

o       איסי רוזן-צבי: של מי הפסולת הזאת לעזאזל?! סילוק פסולת וצדק סביבתי

o       מאירה הנסון: עקרון ההיזהרות: נורמה של צדק סביבתי?

o       ג'רמי בנשטיין: בין יום האדמה ליום כדור הארץ: נרטיבים וסביבה בין קונצנזוס לקונפליקט בקרב יהודים ופלסטינים בישראל

 

12. צבא, חברה ופוליטיקה

יו"ר: גלית בן-ישראל

o       צביקה ברקאי : השפעת השירות הצבאי על עיצוב העמדה הפוליטית של הפרט

o       אילן אסיה: ישראל במעבר מפרדיגמה כלכלית-חברתית-פוליטית מבוססת הון לאומי לפרדיגמה מבוססת הון פרטי - הערכות והשגות להשפעות הפרדיגמה החדשה על הביטחון הלאומי

o       גלית בן ישראל: תהליכי קבלת החלטות של ממשלות ישראל באירועים של פיגועי-מיקוח ומצבי מחטף שבוצעו על ידי ארגוני טרור פלסטינים: המקרה של נחשון וקסמן.

o       תמיר ליבל: הכשרת קצונה קרבית זוטרה בצה"ל: מקורות, מגמות והשלכות, 1973- 1999

 

13. שיטות בחירות אזוריות

יו"ר: עופר אריאן  

o       שמעון שיטרית: בחירות אישיות-אזוריות: החזון הדילמות ואתגרי היישום

o       פני יובל: בחירות אזוריות: ניתוח סימולטיבי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-16 וה-17

o       גדעון דורון: האם המפה האלקטורלית הרב?אזורית אפשרית בישראל, האם היא נחוצה?

o       עדי שטרנברג: האלמנט האזורי: חיזוק הקשר בין הבוחר לנבחר

 

14. בחירת מועמדים בישראל: המצוי והרצוי

יו"ר: גדעון רהט

o       מנחם הופנונג: השמנת והחתולה, בקרה ואיטלולא: מימון ובקרת התמודדויות פנים-מפלגתיות בשיטת בחירות יחסית

o       ניר אטמור: בעיות ופתרונות  באבחנות בין שיטות בחירת מועמדים

o       גדעון רהט: כיצד ראוי לבחור את מועמדי המפלגות לכנסת? הצעה לשיטה תלת-שלבית

o       מעוז רוזנטל: מוסדות פנים מפלגתיים בישראל: כללי משחק, שרידות פוליטית ואפקטיביות

 

15.  הסכסוך הישראלי פלשתיני

יו"ר: אלכס בליי

o       לימור נובל: חשיפה לטרור ואלימות פוליטית - הסבר באמצעות תיאורית שימור המשאבים

o       צבי כ"ץ: "שותפות ארץ-ישראלית" פתרון אופטימאלי לסכסוך היהודי-הערבי, על "ארץ ישראל"/"פלשתינה"

o       יסמין שינדלר: האם הדוקטרינה הפלסטינית התוותה מראש או התפתחה בשלבים? 1986-2006

o       אלכס בליי: הצבעה ערבית בבחירות 2006 כביטוי ללאומיות פלסטינית-ישראלית ייחודית

 

 

 

16. תיירות: משפט ופוליטיקה

יו"ר: אסף מידני

o       אסף מידני ונתן אוריאלי: ההיבטים הפוליטיים של חוק שירותי תיירות התשל"ו - 1976  

o       דב קולני: מערכת השיקולים בחקיקה תיירותית: עלייתו ונפילתו של סעיף 7 לחוק שירותי תיירות, תשל"ו- 1976(איסור עמלות למורי דרך) 

o       רוני גולן: בנושא: נאותות פוליטית (Political Correctness), אפליה ושיוויון בתעופה ובתיירות בישראל

o       יוסי זויטיא ואסף מידני: מעמדו המשפטי של סוכן הנסיעות בישראל : היבטים פוליטיים ומשפטיים

o       אופיר מילר: הקזינו היבטים פוליטיים 

 

 

16:15-17:45 מושב מרכזי

                      סקרי דעת קהל והשפעתם על הפוליטיקה הישראלית

 

    יו"ר: אפי יער

o         יצחק כ"ץ (מנכ"ל מכון מאגר מוחות): סקרים - סיפור הצלחה.

o         מנו גבע (מנכ"ל מדגם, ייעוץ ומחקר): הסקרים - הגיע הזמן לעשות סדר.

o         רפי סמית (מנהל מכון סמית למחקר):  הסקרים והמפץ האלקטוראלי.

 

18:00- 19:45      מושב שלישי - פאנלים מקבילים:

 

17. רשויות מקומיות בישראל ובעולם

יו"ר: דייב נחמיאס

o       ענת בר-כהן ודפנה מישורי-רוזנברג : מודל לתמרוץ כלכלי של השלטון המקומי ליישום אפקטיבי של תכנון מפחית זיהום אוויר

o       אתי שריג: קואליציות ממשל עסקיות ברשויות המקומיות

o       מתי אבן: יחסי מרכז-פריפריה בבחירות המוניצפליות בישראל

 

 

18. רגולטורים ורגולציה בעידן המשילות

יו"ר: אורי ארבל-גנץ

o       תהילה שוורץ אלטשולר: "המעבר הבטוח" מן הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי בקו התפר בין פוליטיקה ורגולציית תקשורת

o       גיא זיידמן: רגולציית תרופות בישראל

o       דויד לוי-פאור וחנה קומנשטר, הרגולציה של הסיכון: מסגרת לניתוח פוליטי. 

o        רוית חננאל : מינהל מקרקעי ישראל

o       אוֹרי ארבל-גנץ:  המבנה המוסדי של הרשויות הרגולטוריות בישראל: המצוי, הרצוי והאפשרי

 

 

19. רצח עם במאה העשרים - גישות השוואתיות

יו"ר - בנימין נויברגר ויאיר אורון

o       יאיר אורון: ישראל ומקרי רצח עם של עמים אחרים.

o       בנימין נויברגר: מנמיביה (1904) ועד רואנדה (1994) - גישה  השוואתית לרצח עם במאה ה- 20

o       רפי ואגו: ג'נוסייד, זיכרון  ופוליטיקה - הדומה  במדינות הפוסט-קומוניסטיות

o       ארז כסיף: ג'נוסייד כאתוס מכונן אומה - המקרה של העם היהודי

 

 

20. תקשורת ופוליטיקה

יו"ר: יורם פרי

o       יורם פרי:  תקשורת בחברת מאבק: תרומת התקשורת לבטחוניזם הישראלי

o       יונתן כהן, יריב צפתי, תמיר שפר : ההשפעות של תפיסת פוליטיקאים את השפעות המדיה

o       אביבית אגם דאלי: דימויים של  מלחמה בפרסומות ישראל יות מ 1967- המשק והנשק

 

  

21. פוליטיקה של זהות

יו"ר: משה ברנט

o       גל אריאלי: אזרחות בין הכללה להדרה: תפישת הציבור היהודי בישראל את המעמד האזרחי של אזרחים לא יהודים

o       גל לוי ומחמד מסאלחה: "הציפורן שמגרדת את הגב": דילמות של זהות אזרחית ולאומית בהקמת בית הספר הערבי הדמוקרטי, יאפא

o       אורן יפתחאל ואסעד גאנם: תיאוריה של משטרים אתנוקרטיים: הפוליטיקה של התפשטות אתנו-לאומית

o       משה ברנט: ישראל לעומת מזרח אירופה

 

 

 

22. עולים ופוליטיקה

יו"ר: פרד לזין

o       מיכאל פיליפוב: "Homo Sovieticus" והתרבות הפוליטית של עולי בריה"מ בישראל

o       Olena Bagno: Socio-economic model of electorate: dubious efficacy while dealing with immigrants from the FSU.

o       מרינה שורר-זלצר: דפוסי ההצבעה של מהגרים מברית המועצות לשעבר: השוואה בין ארה"ב, גרמניה וישראל