הדף בטעינה...
פעילות מתוקשבת (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

משימת WEBQUEST בנושא - עובדים זרים.

 

לשאלות ותגובות אפשר לפנות אל:
mailto:davidmalka@hotmail.co.il
 

 מבוא

משחר ההיסטוריה החברה האנושית הכילה בתוכה את תופעת ההגירה. מאז המהפכה התעשייתית אמצעי התחבורה נעשו ועדיין נוחים ומהירים יותר, דבר שבוודאי מעודד את התופעה אך לא רק. הרצון לשפר את רמת חייהם ובכללו להבטיח את עתיד הילדים, הוא המניע העיקרי להגירה. כידוע הפערים הטכנולוגיים/כלכליים /חברתיים בין מדינות העולם השלישי (מתפתחות) למדינות המפותחות- קפיטליסטיות הוא ענק. התעשייה והכלכלה החזקה במדינות הקפיטליסטיות יצרו ביקוש רב לידיים עובדות בתחומי ה: בניין, כבישים, ניקיון,חקלאות, וכדומה. מאידך קיים היצע רב של כוח עבודה מסוג זה במדינות המתפתחות. שילוב הגורמים הנ"ל יצרו את תופעת "העובדים הזרים"  . בישראל כנראה התווסף גורם משמעותי נוסף לביקוש העובדים הזרים והוא- החלפתם בפלשטינאים שעם חלקם לפחות יש בעיה ביטחונית (אישורי כניסה, סגר וכו..).
ע"פ נתוני בנק ישראל (היכנסו לנתוני עובדים זרים ומשם גם לנתוני בנק ישראל)  מספר העובדים שאינם ישראלים כ- 211 אלף מתוכם 46% פלשתינאים.


תופעת העובדים הזרים בכלל ובישראל בפרט, מעלה: סוגיות, דילמות ומחלוקות  מוסריות/ערכיות, אזרחיות/חברתיות, כלכליות ופוליטיות רבות וקשות. כך למשל קימות מחלוקת לגבי:

 מהי תרומתם של העובדים לפיתוח המשק הישראלי ולהגברת האבטלה?
 מיהם הגורמים המוסמכים לטפל בעובדים ובאילו תחומים?
 כיצד ולמי להנפיק את אישורי העסקה- לעובד או למעסיק?
 מהי מסגרת השכר והתנאים המינימליים שיש לספק?
 מהם התחליפים האפשריים לעובדים הזרים?.
 מה נובע מההבחנה בין חוקיים ללא חוקיים?
 מהו ההיקף הרצוי ומה המצוי?

כנראה שהסוגיה הקשה ביותר נוגעת לזכויות האדם . אופן ההתייחסות והטיפול של החברה הישראלית והשלטון בעובדים הזרם, כנראה משקפים את פני החברה והשלטון ומעידים על אופייה של הדמוקרטיה הישראלית.המשימה  להעריך ולהתמודד עם השאלות הבאות: 
* האם יישום  העקרונות הדמוקרטיים בישראל הם עניין פורמלי או מהותי?
* היכן ניתן למקם את הדמוקרטיה הישראלית על ציר ליברלי/סוציאל דמו"? 

כמו כן לזהות את ההקשרים לנושאים קודמים שנלמדו באזרחות וילמדו, בעיקר מערכת העקרונות של המשטר הדמוקרטי.
  


האם זה באמת קרה בישראל?
זאנג יאנג פה  הובא לישראל בתחילת 97 ע"י חברת בניה גדולה. בסין הוא שילם 10,000$ למתווכים וחברות כח אדם על מנת לזכות ולעבוד בישראל. כל הכפר אסף פרוטה לפרוטה על מנת לממן את שליחותו של זאנג יאנג פה, בחור בריא וחזק, לישראל, בתקווה שישלח כספים לפרנסתם מישראל. זאנג יאנג פה הגיע לישראל, עבד קשה, היה בר מזל להרוויח שכר מינימום, והצליח לשלוח מעט כסף הביתה (ע"פ דו"ח מבק זאנג יאנג פה  ר המדינה לשנת 98- 70% מהעובדים הזרים החוקיים מרוויחים פחות משכר מינימום). לאחר שנה הודיע לו המעביד כי הפרוייקט נגמר ועליו לחזור לסין, למרות שהובטח לו לפחות שנתיים עבודה.
זאנג יאנג פה  לא יכל לעמוד בגזרה ועזב את מעסיקו החוקי. הוא עבד בעבודות בניין אצל קבלן ללא היתר כשלושה חודשים. בדצמבר 98 פרצה המשטרה לדירתו ועצרה אותו. הוא "בילה" זאנג יאנג פה  כחודשיים וחצי בכלא מעשיהו. מעסיקו היה חייב לו 1,400$ , אך כשהתבקש על ידינו לשלם , טען הקבלן שאיננו מכיר את זאנג יאנג פה. בינואר 99, עוד בטרם שהספיק לקבל את הכסף שמגיע לו, גורש זאנג יאנג פה  לכפרו המום מתוסכל וחסר כל. למעשה זאנג יאנג פה לא הרוויח מאומה, הוא עדיין חייב כספים על נסיעתו לארץ הקודש. הוא נוצל וגורש ובכך נפגע פרנסת משפחתו וכבודו נרמס.  

המשימה
הנכם חברים בוועדה בין משרדית בה יושבים נציגי ממשלה ונציגי ארגונים וולונטריים ועסקיים. עליכם לגבש המלצות לעריכת רפורמה/ תיקון בנושא יבוא והעסקת עובדים זרים בישראל ואופן העסקתם. כל נציג יגבש את המלצותיו רק לאחר שלמד את הנושא מתוך השאלות המנחות המבוססות על מקורות מידע מוצעים ואחרים.
חקירת הנושא וגיבוש ההמלצות יעשו בהתאם לשלבים הבאים שיוצגו בסעיף הבא- תהליך המשימה. למשימה זו מצורף דף הערכה- קריטריונים להערכת ביצוע המשימה שיתורגמו להערכה מילולית ולציון מספרי (20% מציון המגן).

הערה - ראשית יש להתייחס למקורות המוצעים: אתרי אינטרנט ובתוכם מאמרים מסוימים. בהחלט קיימת אפשרות להשתמש במקורות מידע נוספים, בעיקר אתרי אינטרנט וקטעי עיתונות, אך רק לאחר שהשתמשתם במקורות המוצעים. כמובן שיש לציין את שמות המקורות ומקומם.

תהליך המשימה
את כלל השאלות, מסקנות וכדומה יש להגיש בתיק מסודר (רצוי מודפס) לשם הערכה.

שלב א"-  חשיפה וחלוקה לקבוצות התמחות.

הכיתה תתחלק לקבוצות שוות בגודלן (עד כמה שאפשר). כל קבוצה מהווה נציגות של משרד ממשלתי או ארגון וולונטרי או קבוצה באוכלוסייה.
הערה- רצוי וחשוב לבחור את הקבוצה על פי נטיית הלב.

הקבוצות/נציגויות:
1. נציגי האגודה לזכויות האזרח.                        4. נציגי המובטלים (אזרחי ישראל).
2. נציגי העובדים- מומחה לזכויות העובד.              5. נציגי השלטון- משרד הפנים.
3. נציגי התאחדות הקבלנים.
שלב  ב" -תהליך חקר: איסוף חומר ומענה על שאלות.

שניים מכל קבוצה יהיו אחראיים על איסוף המידע והקלדתו לדיסקט ו/או מצגת.
לאחר איסוף החומר יש לגשת למורה ולהציג את החומרים בהם הולכים להשתמש ואם יש אחרים. שאר חברי הקבוצה יעבדו את החומר ויענו על כל השאלות הרלוונטיות לקבוצתם. את התשובות יש להגיש למורה שבועיים עד שלושה מיום קבלת המשימה.

שאלות  ואתרים רלוונטיים לקבוצות:

1. נציגי האגודה לזכויות האזרח            -http://www.acri.org.il/
     היכנסו לאתר  "האגודה לזכויות האזרח"  ומשם למלבן למטה בו כתוב- חיפוש
      באתר. כעת קיבלתם רשימה ארוכה של נושאים ומאמרים. קראו בעיון את 
      המאמרים  הבאים:
 הזרים בישראל-נייר עמדה משותף של ארגוני זכויות אדם.
 עובדים זרים: החוק, המציאות ומה שביניהם.
 זכויות העובדים הזרים בישראל.
 עובדים זרים.  
      וענו על השאלות הבאות:
1- תאר קווים המאפיינים את קבוצת העובדים הזרים. בתשובתך התייחס ל: מוצא אתני, מצב כלכלי, תנאי מחייה חינוך ובריאות, תנאי עבודה וכדומה.
2- תן שלוש דוגמאות לזכויות עבודה בכלל וכיצד הן מיושמות בקרב העובדים הזרים (למשל קבלת שכר מינימום ובזמן).
3- תאר בקצרה את המשפט שהתנהל נגד סולל בונה. במה היא מואשמת ומה ניתן ללמוד ממשפט זה על מצבם של העובדים הזרים?
4- הסבר מהי מדיניות הכבילה, כיצד היא פוגעת בעובד הזר ומי מרוויח ממדיניות זו?
5- זכויות האדם הטבעיות ביותר של העובדים הזרים נפגעות מאוד ובמיוחד הזכות להליך הוגן, הסבר בהרחבה אילו זכויות אדם נפגעות וכיצד?
6- הערך את תפקוד המשטרה כמגנה על זכויות האדם של העובדים הזרים?
  מקור נוסף - המכון הישראלי לדמוקרטיה       http://www.idi.org.il/
   
2. נציגי העובדים הזרים-  "קו לעובד"       http://www.kavlaoved.org.il/
    היכנסו לאתר "קו לעובד" משם לכתבות וכן ל"מן העיתונות" שנמצא במלבן בצד.
    כעת היכנסו למאמרים הבאים:
 פועלים סינים בסולל בונה לא מקבלים שכר.
 מרד פועלי הבניין.
 החומה הצינית.
 קו לעובד, 90% מקבלני הבניין מחרימים את דרכוני העובדים הזרים-בניגוד לחוק.
 מחירו של פועל בניין ישראלי.
 דו"ח ביקור באתרים ברחובות.
 סין: נאסור הפועלים ששבתו בישראל.
     ענו על השאלות הבאות:
1- מהם הקשיים עמם מתמודד העובד הזר בישראל?    בתשובתך התייחס לעובדים המועסקים דרך חברות כוח אדם ודרך חברות קבלניות בארצות מוצאם כמו חברת הבניה הסינית שעשתה עסקה עם חברות בניה ישראליות.
2- השוו את תנאי העסקה והשהיה בישראל בין העובדים החוקיים ללא חוקיים. בתשובתכם התייחסו להיבטים הבאים: למי יש סיכוי טוב יותר לזכות בשכר יותר גבוה, כיצד הם מבוטחים בביטוח רפואי, תנועה חופשית, שכר דירה, פתיחת חשבון בנק, ניצול המעסיקים, הפקדת דרקונים ועוד.
3- מהם הגורמים להתממשותו של  מצב העובדים הזרים בישראל כפי שעולה מההשוואה שבשאלה ב". 
4- מה המסקנות שהנכם מסיקים ממצב העובדים הזרים בישראל.
מקור נוסף- "אדאלה"                             http:// www.adalah.org.il


3. נציגי התאחדות הקבלנים -             http://www.acb.org.il/
היכנסו לאתר " התאחדות הקבלנים" משם להודעות חדשות ובתוכו הודעות לעיתונות. קראו בעיון את המאמרים הבאים:
 צמצום מספר העובדים הזרים בענף הבנייה והתשתית יגרום להגדלת האבטלה בקרב העובדים הישראלים.
 מנכ"ל התאחדות הקבלנים, שמואל ארד, אמר בישיבת ועדת עובדים זרים בכנסת.
 נשיא התאחדות הקבלנים, אורי דורי, אומר היום בתגובה להחלטת השרים שלא לאשר תוספת 20,000 עובדים זרים לענף הבניה, במקום  העובדים הפלשתינאים.
 בניית 10,000 דירות חדשות נוספות בשנה תגדיל את התמ"ג בכ-3.4 מיליארד שקלים ותתרום 1% לצמיחה, תספק 10,000 מקומות עבודה בכל המשק ותגדיל את הכנסות המדינה בעת מכירת הדירות ב-4 מיליארד שקלים ממיסים ומכירת קרקע.

ענו על השאלות הבאות:
1- מהו חלקם היחסי של העובדים הזרים במשק הישראלי?
2- מהו חלקם היחסי של העובדים הזרים בענף הבניה?
3- איזה נזק עשוי להיגרם למשק הישראלי בכלל וענף הבנייה בפרט כתוצאה ממחסור בידיים עובדות ומאי הסכמת משרד העבודה והרווחה ומשרד הפנים לאשר את הבאתם של 25,000 עובדים זרים?
4- תארו את מאמציהם של חברות הבניה לגייס עובדים ישראליים.
5- תאר בהרחבה את מצוקתם של הקבלנים ומאילו גורמים היא נובעת.
6- כיצד מתאר מנכ"ל התאחדות הקבלנים את ניסיונם עם העובדים הישראליים.
7- תארו באיזה סוגים של עבודות עובדים העובדים הישראליים בענף הבנייה ובאיזה העובדים הזרים?
8-  ע"פ הערכת נשיא התאחדות הקבלנים ויו"ר האגף הכללי בהתאחדות התעשיינים, מהי התרומה למשק הישראלי מבניית 10,000 דירות חדשות בשנה? ענו בפרוט ובהרחבה.

4. נציגי השלטון -(משרד הפנים) דרך אתר הכנסת-  http://www.knesset.gov.il/  
היכנסו לאתר משרד הפנים, דרך אתר הכנסת- משרדי ממשלה, למשרד הפנים ומשם למרכז הדוברים (מצד שמאל, אח"כ רדו למטה לחיפוש הודעות קודמות, גשו לחיפוש טקסטואלי והקלידו- עובדים זרים. קראו את המאמרים הבאים:
המפקח על הביטוח: חברות הביטוח יידרשו להתאים את ביטוחי הבריאות לעובדים זרים לצו שאושר בכנסת.
 המפקח על הביטוח: חברות הביטוח יידרשו להתאים את ביטוחי הבריאות לעובדים זרים לצו שאושר בכנסת.
 שוחט יפעל לתאום ותגבור מערך האכיפה של הממשלה כנגד העסקה בלתי חוקית של עובדים זרים וכנגד עובדים זרים השוהים ללא היתר.
 יש לעכב את הקיצוץ המתוכנן במכסת העובדים הזרים עד שיתבהרו השלכות המצב הביטחוני על ענפי המשק.

היכנסו לאתר של  בנק ישראל    http://www.bankisrael.gov.il                  
ומשם להודעות לעיתונות. כעת הקלידו במלבן הלבן משמאל  עובדים זרים. קיבלתם מאמר - "עובדים זרים בישראל" .

 ענו על השאלות הבאות:
1- מה הציע שר האוצר דאז, אברהם בייגה שוחט, לצמצם את מספר המובטלים (200 אלף) בפנייתו למשרד העבודה והרווחה? 
2- בקריאתו של שר האוצר להגברת האכיפה והתאום בין משרדי הממשלה, הוא מביע חששות נוספים, לא רק כלכליים, מהעסקת עובדים ללא היתרי שהייה בישראל. תאר את החששות והסבר האם הן רלוונטיות להיום.
3- במה מחייב הצו שאושר בכנסת את מעסיקי העובדים הזרים?
4- תאר את תהליך דחיקת העובדים הישראלים ממעגל התעסוקה והצטרפותם למעגל האבטלה.
5- מהן ההשלכות החברתיות וכלכליות על  המשק והחברה הישראלית משהייה ממושכת של עובדים זרים בישראל (הנטל על מערכות הבריאות, חינוך ועוד)?
6- תאר את ההשפעה שתכול על הביקוש ורמת השכר של כלל העובדים (ישראלים וזרים) בענפי הבניין והחקלאות כתוצאה ממתן היתרים/אשרות לעובדים ולא למעסיקים.

 

5. נציגי החיילים המשוחררים והמובטלים
אתרים לשאלה א:        ביטוח לאומי-              http://www.btl.gov.il/
                                     משרד האוצר -          http://www.mof.gov.il/
                                   משרד העבודה-          http://www.imfo.gov.il/
אתר לשאלה ב:  http://www.news.walla.co.il/tsi?=tsscript=item             
אתרים לשאלות ג" ד":
האתר של משרד החינוך והעמותה לאיכות השלטון- אומ"ץ. מהדף הראשי לסעיף הדוחו"ת לפי נושאים מדינה וחברה- אבטלה.  http://www.cet.ac.il/ometz                                                    
        
                  
ענו על השאלות הבאות:
1- כיצד מתמודדת ממשלת ישראל והביטוח הלאומי עם בעיית האבטלה?
בתשובתכם התייחסו להיבטים הבאים:
1. כיצד מבטיחה הממשלה את הכנסת המינימום לעובדים?
2. מה לדעתך צריך לעשות הביטוח הלאומי ע"מ לסייע למובטלים?
3. מה לדעתך יכולה הממשלה לעשות ע"מ לצמצם את היקף האבטלה?
2- כיצד באה האבטלה לידי ביטוי בעיתונות הארצית? התייחסו לשלושה
      מאמרים לפחות מאתר וואלה, ולהיבטים הבאים:
1. נמקו והסבירו האם המובטלים אשמים במצבם?
2. הסבירו האם השלטון- הממשלות המתחלפות אשמות במצב?
3. אילו פתרונות מוצעים למיגור התופעה?
3- האם בעיית האבטלה בישראל קשורה באופן בלעדי לעובדים הזרים?
4- חוו דעתכם לגבי המסקנות ועבודות החקר של התלמידים באתר אומ"ץ.

 


 
שלב ג" - גיבוש מסקנות והמלצות שיעמדו למבחן הציבור.
המשך משימה זהה לכלל הקבוצות-

כעת לאחר שקראתם את המאמרים ועניתם על השאלות הנ"ל, התגבשה בקרב כל קבוצה, תמונת מצב מסוימת אודות תופעת העובדים הזרים בישראל  ומה שנובע ממנה. לאור תמונה מסוימת (מהפרספקטיבה של הקבוצה) זו, בצעו את חלקה השני של המשימה הבאה:

עליכם לנסחו שורה של מסקנות והמלצות מעשיות לקידום האינטרסים של קבוצתכם בסוגיית העובדים הזרים.  היו מוכנים להגן על מסקנותיכם/המלצותיכם
ולשכנע את נציגי הארגונים האחרים, שלהם יש אינטרסים מנוגדים משלכם, לתמוך בהמלצותיכם. זכרו כי כלל ההמלצות של כלל הקבוצות יעמדו להצבעה ויוכרעו ברוב.

 


שלב ד"- דיון וקבלת החלטות בפורום.
4. המשך משימה זהה לכלל הקבוצות-

שלב זה יעשה בשלושת הסיבובים הבאים:
ראשית- נציגי הקבוצה יעמדו מול הנציגים האחרים ושאר התלמידים  ויסבירו את עמדת הקבוצה וכן את מסקנותיה והמלצותיה.לכל קבוצה יינתן פרק זמן קבוע להצגת העמדה והמסקנות וזמן נוסף להשיב על שאלות הקהל.
שנית  בתום הסיבוב הראשון תיערך הצבעה על כל המלצה של כל קבוצה. ההמלצות שיתקבלו יתפרסמו על גבי פלקט שיתלה במסדרון השכבה.

שלב ה"- שאלות לסיכום:
המשך משימה זהה לכל הקבוצות

1. תארו את עיקר המחלוקת שהשתררה בין הקבוצות, מה היו האינטרסים של כל
     קבוצה?

2. תארו את דרך/שיטת פתרון המחלוקת וחוו דעתכם לגבי השיטה.

3. הסבירו במה שינה תהליך החקירה והחשיפה בפורום את ידיעותיכם ודעותיכם
    לגבי סוגיית העובדים הזרים.
 
4. מהן המסקנות שהנכם מסיקים ממשימה זו לגבי סוגיות חברתיות אחרות
    שהנכם מתוודעים להם דרך התקשורת בלבד ולא דרך מקורות נוספים. במילים 
    אחרות, מהי החשיבות והתרומה שבחשיפה למגוון מקורות גם לגבי סוגיות
    פוליטויות/חברתיות אחרות העולות בתקשורת.

5. הסבירו ביתר פירוט והרחבה, כיצד סוגיית העובדים הזרים קשורה לעקרונות
    המשטר הדמוקרטי שלמדנו עד כה.
דמוקרטיה כצורת ממשל או כמהות ואורח חיים.
גישות שונות למדינה הדמוקרטית- ליברלית מול סוציאל דמוקרטית.
פלורליזם, הסכמיות וסובלנות.
שלטון העם- השתתפות פוליטית והאפשרות של האזרח/קבוצות להשפיע על השלטון  קבלת החלטות.
זכויות האדם והאזרח.
בעתיד  ביקורת והגבלת השלטון. 
6. העריכו את האופן שבו מדינת ישראל והחברה הישראלית מכבדות ומיישמות
    בפועל את זכויות האדם.

7. העריכו באיזו נקודה ניתן למקם את מדינת ישראל על ציר דמוקרטיה ליברלית
    מול סוציאל דמוקרטית, נמקו את הערכתכם.

 

דף למורה

יחידת הלימוד
משימה זו תשולב במהלך לימוד חלק שני- "מהי דמוקרטיה" של יחידת הבגרות באזרחות, במהלך לימוד הפרק- "זכויות האדם והאזרח". משימה זו בסוגיית העובדים הזרים בהחלט מהווה תרגיל מצוין לבחינה ויישום העקרונות הדמוקרטיים שנלמדו וילמדו בהדגשת עקרון- זכויות האדם.  המשימה במקביל תשולב במהלך לשיעורים שבמערכת. המשימה מורכבת ודורשת זמן ולכן לא ניתן לקיימה בכיתה, אלא את חלקה- התחלה וסוף/סיכום. השימוש באתרי האינטרנט מאפשר להתגבר על אילוצי המערכת- זמן.

מטרות ההוראה
1.התלמיד יבין כי לכל סוגיה חברתית/פוליטית יש כמה היבטים הנובעים
   מאינטרסים שונים של קבוצות שונות.

2. התלמיד יבחין בין אינטרסים לגיטימיים ללא לגיטימיים- כלומר כאלה הנוגדים
    בבירור את זכויות האדם.

3. התלמיד יזהה את הפרת זכויות האדם וזכויות אחרות בקרב העובדים הזרים ע"י
    המעסיקים ואף רשויות השלטון.

4. התלמידים יעריכו את אופי המשטר הדמוקרטי בישראל כדמוקרטיה פורמלית
     או מהותית, לאור תופעת העובדים הזרים.

5. התלמידים יעריכו את אופייה של מדינת ישראל כמדינה ליברלית או סוציאל
    דמוקרטית, לאור הידיעות על תופעת העובדים הזרים.

6. התלמידים יעריכו את החשיבות של החשיפה למקורות מידע מגוונים, לעומת
    ההסתפקות בלמידת סוגיות חברתיות/פוליטיות מהידע שנצבר רק מהתקשורת.

7. התלמיד יזהה את הקשרים בין סוגיית העובדים הזרים לבין העקרונות
    הדמוקרטיים שנלמדו ויסביר את מהות הקשר- כיצד באים לידי ביטוי העקרונות הדמוקרטיים הבאים בסוגיית העובדים הזרים.            העקרונות:
 שלטון העם- השתתפות פוליטית ויכולת להשפיע על השלטון.
 זכויות האדם והאזרח.
 הכרעת הרוב.
 פלורליזם.
 ביקורת לשלטון- בעתיד.
 שלטון החוק- בעתיד. 

8. התלמיד ינתח את התופעה ולאור הממצאים והאינטרסים של קבוצת היצוג,
     יציעה דרכים לשיפור.

9. התלמיד יחווה תהליך ממושך של השתתפות פוליטית שביסודה ניסיון להשפיע
    על קבלת החלטות בשלטון, באמצעות תהליך של שכנוע  עמיתים והכרעה ברוב. 
קריטריונים להערכה
ההערכה היינה הערכה חלופית, כלומר הערכת התלמיד על סמך קריטריונים ברורים הנגזרים מהמטרות ושלבי תהליך המשימה. את הקריטריונים יש לחלק לתלמידים כבר בתחילת המשימה ולאפשר לתלמידים להגיש שתי הגשות. ראשונה להערכה כללית ולשם תיקון ושניה סופית לבדיקה וקבלת ציון.


 הקריטריון
ומשקלו
 רמה גבוהה
       100-80
 רמה בינונית
80-55
 רמה נמוכה
55-10

 
שלב ב"
איסוף חומר עיוני ומענה על שאלות.

25%

התלמיד איתר את המאמרים ואף השתמש במקורות מידע נוספים. כמוכן עיין במקורות באופן מעמיק וענה על כל השאלות באופן מלא.  התלמיד איתר את המאמרים באתרים, עיין בהם ברפרוף וענה על השאלות באופן חלקי.  התלמיד איתר את המאמרים באתרים המוצעים אך לא ענה על שאלות.
 
שלב ג"
גיבוש טיעונים למערך שכנוע הכולל  מסקנות והמלצות.
25%
 התלמיד הסיק מסקנות עמוקות/מהותיות מהחומר העיוני ומאירועים אקטואליים וכן הכין מערך טענות מנומק לשם שכנוע בפורום הכולל המלצות.  התלמיד הסיק מסקנות מהותיות מהחומר העיוני וניסח המלצות.  התלמיד הסיק מסקנות מהחומר העיוני באופן חלקי ולא גיבש המלצות.

 
שלב ד"
דיון וקבלת החלטות בפורום.

25%

 התלמיד נכח בפורום, השתתף בהצבעות וכן בדיון ובעיקר היה פעיל בניסוין לשכנע תוך כדי הצגת מערך הטיעונים באופן מנומק וכן המסקנות וההמלצות.  התלמיד נכח בפורום, השתתף בהצבעות ובדיון בצורה של הצבת שאלות והערת הערות.  התלמיד נכח בפורם הכללי, השתתף בהצבעות אך לא בדיון - בצורה של הערות והצבת שאלות לעמיתים.
 שלב ה"
שאלות לסיכום.
25%

 התלמיד ענה על כל השאלות ובאופן מלא.

 

 התלמיד ענה על כל השאלות אך לא באופן מלא.  התלמיד ענה על חלק מהשאלות ובאופן לא מלא.

שיטות הוראה
המשימה משלבת כמה שיטת הוראה מסוגים הבאים:

משחק תפקידים- ביחידת לימוד זו התלמידים מחכים בעלי תפקידים ציבוריים ומתמודדים עם דילמות אזרחיות/ דמוקרטיות אקטואליות. ההתמודדות היא דרך המשקפיים של בעלי "האינטרס" כשמולם עומדים בעלי זכויות/ דרישות/אינטרסים מנוגדים. ממש כמו במציאות. במשחק התפקידים התלמיד יחווה תהליך של השתתפות פוליטית וניסיון לקדם אינטרסים קבוצתיים בדרך של שכנוע וכן הכרעה בסוגיה באמצעות הצבעת רוב.

ג"יקסו- בתום השלבים: א,ב,ג , המורה יערוך כינוס פורום כיתתי שמטרתו לקבל החלטות. כל קבוצה תקבל  X  זמן בו היא תציג סקירה מעמיקה/תמונת מצב אודות העובדים הזרים דרך הפריזמה שלה, תענה לשאלות ולבסוף תציג את המלצותיה. לאחר מכן יערך דיון מסכם בו ולבסוף כל הצעה תעמוד להצבעה דמוקרטית. את ההחלטות שיתקבלו ברוב  יפורסמו על גבי בריסטול  אותו יתלו במסדרון השכבה. כך למעשה תתאפשר לכל קבוצה להיחשף להיבטים נוספים בסוגיה זו ולהפנים תמונה עמוקה וכוללת יותר.

חקר- התלמידים יתוודעו לנושאי- זכויות האדם ולאופי המשטר הדמוקרטי בישראל- ליברלי/סוציאל דמו" דרך תהליך חקירה של סוגיה חברתית/אזרחית אקטואלית ורלוונטית.
 הסוגיה-  עובדים הזרים. באמצעות ניתוח תוכן עצמאי, מאתרי אינטרנט ומאגרי מידע נוספים, התלמידים יחקרו את הנושא מזוויות שונות ולאור התשובות, מסקנות והמלצות שיגיעו אליהם, יבחנו את מצב זכויות האדם בישראל ויעריכו את אופייה של הדמוקרטיה הישראלית וכן יזהו כיצד באים לידי ביטוי העקרונות הדמוקרטים בסוגיית העובדים הזרים.

 

משימה מהנה לכל המשתמשים.


לשאלות ותגובות אפשר לפנות אל:
mailto:davidmalka@hotmail.co.il
 


 

משימת WEBQUEST בנושא - עובדים זרים.


מבוא

משחר ההיסטוריה החברה האנושית הכילה בתוכה את תופעת ההגירה. מאז המהפכה התעשייתית אמצעי התחבורה נעשו ועדיין נוחים ומהירים יותר, דבר שבוודאי מעודד את התופעה אך לא רק. הרצון לשפר את רמת חייהם ובכללו להבטיח את עתיד הילדים, הוא המניע העיקרי להגירה. כידוע הפערים הטכנולוגיים/כלכליים /חברתיים בין מדינות העולם השלישי (מתפתחות) למדינות המפותחות- קפיטליסטיות הוא ענק. התעשייה והכלכלה החזקה במדינות הקפיטליסטיות יצרו ביקוש רב לידיים עובדות בתחומי ה: בניין, כבישים, ניקיון,חקלאות, וכדומה. מאידך קיים היצע רב של כוח עבודה מסוג זה במדינות המתפתחות. שילוב הגורמים הנ"ל יצרו את תופעת "העובדים הזרים"  . בישראל כנראה התווסף גורם משמעותי נוסף לביקוש העובדים הזרים והוא- החלפתם בפלשטינאים שעם חלקם לפחות יש בעיה ביטחונית (אישורי כניסה, סגר וכו..).
ע"פ נתוני בנק ישראל (היכנסו לנתוני עובדים זרים ומשם גם לנתוני בנק ישראל)  מספר העובדים שאינם ישראלים כ- 211 אלף מתוכם 46% פלשתינאים.


תופעת העובדים הזרים בכלל ובישראל בפרט, מעלה: סוגיות, דילמות ומחלוקות  מוסריות/ערכיות, אזרחיות/חברתיות, כלכליות ופוליטיות רבות וקשות. כך למשל קימות מחלוקת לגבי:

 מהי תרומתם של העובדים לפיתוח המשק הישראלי ולהגברת האבטלה?
 מיהם הגורמים המוסמכים לטפל בעובדים ובאילו תחומים?
 כיצד ולמי להנפיק את אישורי העסקה- לעובד או למעסיק?
 מהי מסגרת השכר והתנאים המינימליים שיש לספק?
 מהם התחליפים האפשריים לעובדים הזרים?.
 מה נובע מההבחנה בין חוקיים ללא חוקיים?
 מהו ההיקף הרצוי ומה המצוי?

כנראה שהסוגיה הקשה ביותר נוגעת לזכויות האדם . אופן ההתייחסות והטיפול של החברה הישראלית והשלטון בעובדים הזרם, כנראה משקפים את פני החברה והשלטון ומעידים על אופייה של הדמוקרטיה הישראלית.המשימה  להעריך ולהתמודד עם השאלות הבאות: 
* האם יישום  העקרונות הדמוקרטיים בישראל הם עניין פורמלי או מהותי?
* היכן ניתן למקם את הדמוקרטיה הישראלית על ציר ליברלי/סוציאל דמו"? 

כמו כן לזהות את ההקשרים לנושאים קודמים שנלמדו באזרחות וילמדו, בעיקר מערכת העקרונות של המשטר הדמוקרטי.
  


האם זה באמת קרה בישראל?
זאנג יאנג פה  הובא לישראל בתחילת 97 ע"י חברת בניה גדולה. בסין הוא שילם 10,000$ למתווכים וחברות כח אדם על מנת לזכות ולעבוד בישראל. כל הכפר אסף פרוטה לפרוטה על מנת לממן את שליחותו של זאנג יאנג פה, בחור בריא וחזק, לישראל, בתקווה שישלח כספים לפרנסתם מישראל. זאנג יאנג פה הגיע לישראל, עבד קשה, היה בר מזל להרוויח שכר מינימום, והצליח לשלוח מעט כסף הביתה (ע"פ דו"ח מבק זאנג יאנג פה  ר המדינה לשנת 98- 70% מהעובדים הזרים החוקיים מרוויחים פחות משכר מינימום). לאחר שנה הודיע לו המעביד כי הפרוייקט נגמר ועליו לחזור לסין, למרות שהובטח לו לפחות שנתיים עבודה.
זאנג יאנג פה  לא יכל לעמוד בגזרה ועזב את מעסיקו החוקי. הוא עבד בעבודות בניין אצל קבלן ללא היתר כשלושה חודשים. בדצמבר 98 פרצה המשטרה לדירתו ועצרה אותו. הוא "בילה" זאנג יאנג פה  כחודשיים וחצי בכלא מעשיהו. מעסיקו היה חייב לו 1,400$ , אך כשהתבקש על ידינו לשלם , טען הקבלן שאיננו מכיר את זאנג יאנג פה. בינואר 99, עוד בטרם שהספיק לקבל את הכסף שמגיע לו, גורש זאנג יאנג פה  לכפרו המום מתוסכל וחסר כל. למעשה זאנג יאנג פה לא הרוויח מאומה, הוא עדיין חייב כספים על נסיעתו לארץ הקודש. הוא נוצל וגורש ובכך נפגע פרנסת משפחתו וכבודו נרמס.  

המשימה
הנכם חברים בוועדה בין משרדית בה יושבים נציגי ממשלה ונציגי ארגונים וולונטריים ועסקיים. עליכם לגבש המלצות לעריכת רפורמה/ תיקון בנושא יבוא והעסקת עובדים זרים בישראל ואופן העסקתם. כל נציג יגבש את המלצותיו רק לאחר שלמד את הנושא מתוך השאלות המנחות המבוססות על מקורות מידע מוצעים ואחרים.
חקירת הנושא וגיבוש ההמלצות יעשו בהתאם לשלבים הבאים שיוצגו בסעיף הבא- תהליך המשימה. למשימה זו מצורף דף הערכה- קריטריונים להערכת ביצוע המשימה שיתורגמו להערכה מילולית ולציון מספרי (20% מציון המגן).

הערה - ראשית יש להתייחס למקורות המוצעים: אתרי אינטרנט ובתוכם מאמרים מסוימים. בהחלט קיימת אפשרות להשתמש במקורות מידע נוספים, בעיקר אתרי אינטרנט וקטעי עיתונות, אך רק לאחר שהשתמשתם במקורות המוצעים. כמובן שיש לציין את שמות המקורות ומקומם.

תהליך המשימה
את כלל השאלות, מסקנות וכדומה יש להגיש בתיק מסודר (רצוי מודפס) לשם הערכה.

שלב א"-  חשיפה וחלוקה לקבוצות התמחות.

הכיתה תתחלק לקבוצות שוות בגודלן (עד כמה שאפשר). כל קבוצה מהווה נציגות של משרד ממשלתי או ארגון וולונטרי או קבוצה באוכלוסייה.
הערה- רצוי וחשוב לבחור את הקבוצה על פי נטיית הלב.

הקבוצות/נציגויות:
1. נציגי האגודה לזכויות האזרח.                        4. נציגי המובטלים (אזרחי ישראל).
2. נציגי העובדים- מומחה לזכויות העובד.              5. נציגי השלטון- משרד הפנים.
3. נציגי התאחדות הקבלנים.
שלב  ב" -תהליך חקר: איסוף חומר ומענה על שאלות.

שניים מכל קבוצה יהיו אחראיים על איסוף המידע והקלדתו לדיסקט ו/או מצגת.
לאחר איסוף החומר יש לגשת למורה ולהציג את החומרים בהם הולכים להשתמש ואם יש אחרים. שאר חברי הקבוצה יעבדו את החומר ויענו על כל השאלות הרלוונטיות לקבוצתם. את התשובות יש להגיש למורה שבועיים עד שלושה מיום קבלת המשימה.

שאלות  ואתרים רלוונטיים לקבוצות:

1. האגודה לזכויות האזרח            -http://www.acri.org.il/
     היכנסו לאתר  "האגודה לזכויות האזרח"  ומשם למלבן למטה בו כתוב- חיפוש
      באתר. כעת קיבלתם רשימה ארוכה של נושאים ומאמרים. קראו בעיון את 
      המאמרים  הבאים:
 הזרים בישראל-נייר עמדה משותף של ארגוני זכויות אדם.
 עובדים זרים: החוק, המציאות ומה שביניהם.
 זכויות העובדים הזרים בישראל.
 עובדים זרים.  
      וענו על השאלות הבאות:
1- תאר קווים המאפיינים את קבוצת העובדים הזרים. בתשובתך התייחס ל: מוצא אתני, מצב כלכלי, תנאי מחייה חינוך ובריאות, תנאי עבודה וכדומה.
2- תן שלוש דוגמאות לזכויות עבודה בכלל וכיצד הן מיושמות בקרב העובדים הזרים (למשל קבלת שכר מינימום ובזמן).
3- תאר בקצרה את המשפט שהתנהל נגד סולל בונה. במה היא מואשמת ומה ניתן ללמוד ממשפט זה על מצבם של העובדים הזרים?
4- הסבר מהי מדיניות הכבילה, כיצד היא פוגעת בעובד הזר ומי מרוויח ממדיניות זו?
5- זכויות האדם הטבעיות ביותר של העובדים הזרים נפגעות מאוד ובמיוחד הזכות להליך הוגן, הסבר בהרחבה אילו זכויות אדם נפגעות וכיצד?
6- הערך את תפקוד המשטרה כמגנה על זכויות האדם של העובדים הזרים?
  מקור נוסף - המכון הישראלי לדמוקרטיה       http://www.idi.org.il/
   
2. נציגי העובדים הזרים-  "קו לעובד"       http://www.kavlaoved.org.il/
    היכנסו לאתר "קו לעובד" משם לכתבות וכן ל"מן העיתונות" שנמצא במלבן בצד.
    כעת היכנסו למאמרים הבאים:
 פועלים סינים בסולל בונה לא מקבלים שכר.
 מרד פועלי הבניין.
 החומה הצינית.
 קו לעובד, 90% מקבלני הבניין מחרימים את דרכוני העובדים הזרים-בניגוד לחוק.
 מחירו של פועל בניין ישראלי.
 דו"ח ביקור באתרים ברחובות.
 סין: נאסור הפועלים ששבתו בישראל.
     ענו על השאלות הבאות:
1- מהם הקשיים עמם מתמודד העובד הזר בישראל?    בתשובתך התייחס לעובדים המועסקים דרך חברות כוח אדם ודרך חברות קבלניות בארצות מוצאם כמו חברת הבניה הסינית שעשתה עסקה עם חברות בניה ישראליות.
2- השוו את תנאי העסקה והשהיה בישראל בין העובדים החוקיים ללא חוקיים. בתשובתכם התייחסו להיבטים הבאים: למי יש סיכוי טוב יותר לזכות בשכר יותר גבוה, כיצד הם מבוטחים בביטוח רפואי, תנועה חופשית, שכר דירה, פתיחת חשבון בנק, ניצול המעסיקים, הפקדת דרקונים ועוד.
3- מהם הגורמים להתממשותו של  מצב העובדים הזרים בישראל כפי שעולה מההשוואה שבשאלה ב". 
4- מה המסקנות שהנכם מסיקים ממצב העובדים הזרים בישראל.
מקור נוסף- "אדאלה"                             http:// www.adalah.org.il


3. נציגי התאחדות הקבלנים -             http://www.acb.org.il/
היכנסו לאתר " התאחדות הקבלנים" משם להודעות חדשות ובתוכו הודעות לעיתונות. קראו בעיון את המאמרים הבאים:
 צמצום מספר העובדים הזרים בענף הבנייה והתשתית יגרום להגדלת האבטלה בקרב העובדים הישראלים.
 מנכ"ל התאחדות הקבלנים, שמואל ארד, אמר בישיבת ועדת עובדים זרים בכנסת.
 נשיא התאחדות הקבלנים, אורי דורי, אומר היום בתגובה להחלטת השרים שלא לאשר תוספת 20,000 עובדים זרים לענף הבניה, במקום  העובדים הפלשתינאים.
 בניית 10,000 דירות חדשות נוספות בשנה תגדיל את התמ"ג בכ-3.4 מיליארד שקלים ותתרום 1% לצמיחה, תספק 10,000 מקומות עבודה בכל המשק ותגדיל את הכנסות המדינה בעת מכירת הדירות ב-4 מיליארד שקלים ממיסים ומכירת קרקע.

ענו על השאלות הבאות:
1- מהו חלקם היחסי של העובדים הזרים במשק הישראלי?
2- מהו חלקם היחסי של העובדים הזרים בענף הבניה?
3- איזה נזק עשוי להיגרם למשק הישראלי בכלל וענף הבנייה בפרט כתוצאה ממחסור בידיים עובדות ומאי הסכמת משרד העבודה והרווחה ומשרד הפנים לאשר את הבאתם של 25,000 עובדים זרים?
4- תארו את מאמציהם של חברות הבניה לגייס עובדים ישראליים.
5- תאר בהרחבה את מצוקתם של הקבלנים ומאילו גורמים היא נובעת.
6- כיצד מתאר מנכ"ל התאחדות הקבלנים את ניסיונם עם העובדים הישראליים.
7- תארו באיזה סוגים של עבודות עובדים העובדים הישראליים בענף הבנייה ובאיזה העובדים הזרים?
8-  ע"פ הערכת נשיא התאחדות הקבלנים ויו"ר האגף הכללי בהתאחדות התעשיינים, מהי התרומה למשק הישראלי מבניית 10,000 דירות חדשות בשנה? ענו בפרוט ובהרחבה.

4. נציגי השלטון -(משרד הפנים) דרך אתר הכנסת-  http://www.knesset.gov.il/  
היכנסו לאתר משרד הפנים, דרך אתר הכנסת- משרדי ממשלה, למשרד הפנים ומשם למרכז הדוברים (מצד שמאל, אח"כ רדו למטה לחיפוש הודעות קודמות, גשו לחיפוש טקסטואלי והקלידו- עובדים זרים. קראו את המאמרים הבאים:
המפקח על הביטוח: חברות הביטוח יידרשו להתאים את ביטוחי הבריאות לעובדים זרים לצו שאושר בכנסת.
 המפקח על הביטוח: חברות הביטוח יידרשו להתאים את ביטוחי הבריאות לעובדים זרים לצו שאושר בכנסת.
 שוחט יפעל לתאום ותגבור מערך האכיפה של הממשלה כנגד העסקה בלתי חוקית של עובדים זרים וכנגד עובדים זרים השוהים ללא היתר.
 יש לעכב את הקיצוץ המתוכנן במכסת העובדים הזרים עד שיתבהרו השלכות המצב הביטחוני על ענפי המשק.

היכנסו לאתר של  בנק ישראל    http://www.bankisrael.gov.il                  
ומשם להודעות לעיתונות. כעת הקלידו במלבן הלבן משמאל  עובדים זרים. קיבלתם מאמר - "עובדים זרים בישראל" .

 ענו על השאלות הבאות:
1- מה הציע שר האוצר דאז, אברהם בייגה שוחט, לצמצם את מספר המובטלים (200 אלף) בפנייתו למשרד העבודה והרווחה? 
2- בקריאתו של שר האוצר להגברת האכיפה והתאום בין משרדי הממשלה, הוא מביע חששות נוספים, לא רק כלכליים, מהעסקת עובדים ללא היתרי שהייה בישראל. תאר את החששות והסבר האם הן רלוונטיות להיום.
3- במה מחייב הצו שאושר בכנסת את מעסיקי העובדים הזרים?
4- תאר את תהליך דחיקת העובדים הישראלים ממעגל התעסוקה והצטרפותם למעגל האבטלה.
5- מהן ההשלכות החברתיות וכלכליות על  המשק והחברה הישראלית משהייה ממושכת של עובדים זרים בישראל (הנטל על מערכות הבריאות, חינוך ועוד)?
6- תאר את ההשפעה שתכול על הביקוש ורמת השכר של כלל העובדים (ישראלים וזרים) בענפי הבניין והחקלאות כתוצאה ממתן היתרים/אשרות לעובדים ולא למעסיקים.

 

5. נציגי החיילים המשוחררים והמובטלים
אתרים לשאלה א:        ביטוח לאומי-              http://www.btl.gov.il/
                                     משרד האוצר -          http://www.mot.gov.il/
                                   משרד העבודה-          http://www.imfo.gov.il/
אתר לשאלה ב:  http://www.news.walla.co.il/tsi?=tsscript=item             
אתרים לשאלות ג" ד":
האתר של משרד החינוך והעמותה לאיכות השלטון- אומ"ץ. מהדף הראשי לסעיף הדוחו"ת לפי נושאים מדינה וחברה- אבטלה.  http://www.cet.ac.il/ometz                                                    
        
                  
ענו על השאלות הבאות:
1- כיצד מתמודדת ממשלת ישראל והביטוח הלאומי עם בעיית האבטלה?
בתשובתכם התייחסו להיבטים הבאים:
1. כיצד מבטיחה הממשלה את הכנסת המינימום לעובדים?
2. מה לדעתך צריך לעשות הביטוח הלאומי ע"מ לסייע למובטלים?
3. מה לדעתך יכולה הממשלה לעשות ע"מ לצמצם את היקף האבטלה?
2- כיצד באה האבטלה לידי ביטוי בעיתונות הארצית? התייחסו לשלושה
      מאמרים לפחות מאתר וואלה, ולהיבטים הבאים:
1. נמקו והסבירו האם המובטלים אשמים במצבם?
2. הסבירו האם השלטון- הממשלות המתחלפות אשמות במצב?
3. אילו פתרונות מוצעים למיגור התופעה?
3- האם בעיית האבטלה בישראל קשורה באופן בלעדי לעובדים הזרים?
4- חוו דעתכם לגבי המסקנות ועבודות החקר של התלמידים באתר אומ"ץ.

 


 
שלב ג" - גיבוש מסקנות והמלצות שיעמדו למבחן הציבור.
המשך משימה זהה לכלל הקבוצות-

כעת לאחר שקראתם את המאמרים ועניתם על השאלות הנ"ל, התגבשה בקרב כל קבוצה, תמונת מצב מסוימת אודות תופעת העובדים הזרים בישראל  ומה שנובע ממנה. לאור תמונה מסוימת (מהפרספקטיבה של הקבוצה) זו, בצעו את חלקה השני של המשימה הבאה:

עליכם לנסחו שורה של מסקנות והמלצות מעשיות לקידום האינטרסים של קבוצתכם בסוגיית העובדים הזרים.  היו מוכנים להגן על מסקנותיכם/המלצותיכם
ולשכנע את נציגי הארגונים האחרים, שלהם יש אינטרסים מנוגדים משלכם, לתמוך בהמלצותיכם. זכרו כי כלל ההמלצות של כלל הקבוצות יעמדו להצבעה ויוכרעו ברוב.

 


שלב ד"- דיון וקבלת החלטות בפורום.
המשך משימה זהה לכלל הקבוצות-

שלב זה יעשה בשלושת הסיבובים הבאים:
ראשית- נציגי הקבוצה יעמדו מול הנציגים האחרים ושאר התלמידים  ויסבירו את עמדת הקבוצה וכן את מסקנותיה והמלצותיה.לכל קבוצה יינתן פרק זמן קבוע להצגת העמדה והמסקנות וזמן נוסף להשיב על שאלות הקהל.
שנית  בתום הסיבוב הראשון תיערך הצבעה על כל המלצה של כל קבוצה. ההמלצות שיתקבלו יתפרסמו על גבי פלקט שיתלה במסדרון השכבה.
שלב ה"- שאלות לסיכום:
המשך משימה זהה לכל הקבוצות

1. תארו את עיקר המחלוקת שהשתררה בין הקבוצות, מה היו האינטרסים של כל
     קבוצה?

2. תארו את דרך/שיטת פתרון המחלוקת וחוו דעתכם לגבי השיטה.

3. הסבירו במה שינה תהליך החקירה והחשיפה בפורום את ידיעותיכם ודעותיכם
    לגבי סוגיית העובדים הזרים.
 
4. מהן המסקנות שהנכם מסיקים ממשימה זו לגבי סוגיות חברתיות אחרות
    שהנכם מתוודעים להם דרך התקשורת בלבד ולא דרך מקורות נוספים. במילים 
    אחרות, מהי החשיבות והתרומה שבחשיפה למגוון מקורות גם לגבי סוגיות
    פוליטויות/חברתיות אחרות העולות בתקשורת.

5. הסבירו ביתר פירוט והרחבה, כיצד סוגיית העובדים הזרים קשורה לעקרונות
    המשטר הדמוקרטי שלמדנו עד כה.
1- דמוקרטיה כצורת ממשל או כמהות ואורח חיים.
2- גישות שונות למדינה הדמוקרטית- ליברלית מול סוציאל דמוקרטית.
3- פלורליזם, הסכמיות וסובלנות.
4- שלטון העם- השתתפות פוליטית והאפשרות של האזרח/קבוצות להשפיע על השלטון  קבלת החלטות.
5- זכויות האדם והאזרח.
6- בעתיד  ביקורת והגבלת השלטון.
 
6. העריכו את האופן שבו מדינת ישראל והחברה הישראלית מכבדות ומיישמות
    בפועל את זכויות האדם.

7. העריכו באיזו נקודה ניתן למקם את מדינת ישראל על ציר דמוקרטיה ליברלית
    מול סוציאל דמוקרטית, נמקו את הערכתכם.

 

 

 

 

 

דף למורה

יחידת הלימוד
משימה זו תשולב במהלך לימוד חלק שני- "מהי דמוקרטיה" של יחידת הבגרות באזרחות, במהלך לימוד הפרק- "זכויות האדם והאזרח". משימה זו בסוגיית העובדים הזרים בהחלט מהווה תרגיל מצוין לבחינה ויישום העקרונות הדמוקרטיים שנלמדו וילמדו בהדגשת עקרון- זכויות האדם.  המשימה במקביל תשולב במהלך לשיעורים שבמערכת. המשימה מורכבת ודורשת זמן ולכן לא ניתן לקיימה בכיתה, אלא את חלקה- התחלה וסוף/סיכום. השימוש באתרי האינטרנט מאפשר להתגבר על אילוצי המערכת- זמן.

מטרות ההוראה
1.התלמיד יבין כי לכל סוגיה חברתית/פוליטית יש כמה היבטים הנובעים
   מאינטרסים שונים של קבוצות שונות.

2. התלמיד יבחין בין אינטרסים לגיטימיים ללא לגיטימיים- כלומר כאלה הנוגדים
    בבירור את זכויות האדם.

3. התלמיד יזהה את הפרת זכויות האדם וזכויות אחרות בקרב העובדים הזרים ע"י
    המעסיקים ואף רשויות השלטון.

4. התלמידים יעריכו את אופי המשטר הדמוקרטי בישראל כדמוקרטיה פורמלית
     או מהותית, לאור תופעת העובדים הזרים.

5. התלמידים יעריכו את אופייה של מדינת ישראל כמדינה ליברלית או סוציאל
    דמוקרטית, לאור הידיעות על תופעת העובדים הזרים.

6. התלמידים יעריכו את החשיבות של החשיפה למקורות מידע מגוונים, לעומת
    ההסתפקות בלמידת סוגיות חברתיות/פוליטיות מהידע שנצבר רק מהתקשורת.

7. התלמיד יזהה את הקשרים בין סוגיית העובדים הזרים לבין העקרונות
    הדמוקרטיים שנלמדו ויסביר את מהות הקשר- כיצד באים לידי ביטוי העקרונות הדמוקרטיים הבאים בסוגיית העובדים הזרים.            העקרונות:
 שלטון העם- השתתפות פוליטית ויכולת להשפיע על השלטון.
 זכויות האדם והאזרח.
 הכרעת הרוב.
 פלורליזם.
 ביקורת לשלטון- בעתיד.
 שלטון החוק- בעתיד. 

8. התלמיד ינתח את התופעה ולאור הממצאים והאינטרסים של קבוצת היצוג,
     יציעה דרכים לשיפור.

9. התלמיד יחווה תהליך ממושך של השתתפות פוליטית שביסודה ניסיון להשפיע
    על קבלת החלטות בשלטון, באמצעות תהליך של שכנוע  עמיתים והכרעה ברוב. 
קריטריונים להערכה
ההערכה היינה הערכה חלופית, כלומר הערכת התלמיד על סמך קריטריונים ברורים הנגזרים מהמטרות ושלבי תהליך המשימה. את הקריטריונים יש לחלק לתלמידים כבר בתחילת המשימה ולאפשר לתלמידים להגיש שתי הגשות. ראשונה להערכה כללית ולשם תיקון ושניה סופית לבדיקה וקבלת ציון.


רמה נמוכה
55-10 רמה בינונית
80-55 רמה גבוהה
       100-80 הקריטריון
ומשקלו
התלמיד איתר את המאמרים באתרים המוצעים אך לא ענה על שאלות. התלמיד איתר את המאמרים באתרים, עיין בהם ברפרוף וענה על השאלות באופן חלקי. התלמיד איתר את המאמרים ואף השתמש במקורות מידע נוספים. כמוכן עיין במקורות באופן מעמיק וענה על כל השאלות באופן מלא.
 
שלב ב"
איסוף חומר עיוני ומענה על שאלות.

25%
התלמיד הסיק מסקנות מהחומר העיוני באופן חלקי ולא גיבש המלצות. התלמיד הסיק מסקנות מהותיות מהחומר העיוני וניסח המלצות. התלמיד הסיק מסקנות עמוקות/מהותיות מהחומר העיוני ומאירועים אקטואליים וכן הכין מערך טענות מנומק לשם שכנוע בפורום הכולל המלצות. 
שלב ג"
גיבוש טיעונים למערך שכנוע הכולל  מסקנות והמלצות.
25%
התלמיד נכח בפורם הכללי, השתתף בהצבעות אך לא בדיון - בצורה של הערות והצבת שאלות לעמיתים. התלמיד נכח בפורום, השתתף בהצבעות ובדיון בצורה של הצבת שאלות והערת הערות. התלמיד נכח בפורום, השתתף בהצבעות וכן בדיון ובעיקר היה פעיל בניסוין לשכנע תוך כדי הצגת מערך הטיעונים באופן מנומק וכן המסקנות וההמלצות. 
שלב ד"
דיון וקבלת החלטות בפורום.

25%
התלמיד ענה על חלק מהשאלות ובאופן לא מלא. התלמיד ענה על כל השאלות אך לא באופן מלא. התלמיד ענה על כל השאלות ובאופן מלא.
 שלב ה"
שאלות לסיכום.
25%

 

 

 

 

 


שיטות הוראה
המשימה משלבת כמה שיטת הוראה מסוגים הבאים:

משחק תפקידים- ביחידת לימוד זו התלמידים מחכים בעלי תפקידים ציבוריים ומתמודדים עם דילמות אזרחיות/ דמוקרטיות אקטואליות. ההתמודדות היא דרך המשקפיים של בעלי "האינטרס" כשמולם עומדים בעלי זכויות/ דרישות/אינטרסים מנוגדים. ממש כמו במציאות. במשחק התפקידים התלמיד יחווה תהליך של השתתפות פוליטית וניסיון לקדם אינטרסים קבוצתיים בדרך של שכנוע וכן הכרעה בסוגיה באמצעות הצבעת רוב.

ג"יקסו- בתום השלבים: א,ב,ג , המורה יערוך כינוס פורום כיתתי שמטרתו לקבל החלטות. כל קבוצה תקבל  X  זמן בו היא תציג סקירה מעמיקה/תמונת מצב אודות העובדים הזרים דרך הפריזמה שלה, תענה לשאלות ולבסוף תציג את המלצותיה. לאחר מכן יערך דיון מסכם בו ולבסוף כל הצעה תעמוד להצבעה דמוקרטית. את ההחלטות שיתקבלו ברוב  יפורסמו על גבי בריסטול  אותו יתלו במסדרון השכבה. כך למעשה תתאפשר לכל קבוצה להיחשף להיבטים נוספים בסוגיה זו ולהפנים תמונה עמוקה וכוללת יותר.

חקר- התלמידים יתוודעו לנושאי- זכויות האדם ולאופי המשטר הדמוקרטי בישראל- ליברלי/סוציאל דמו" דרך תהליך חקירה של סוגיה חברתית/אזרחית אקטואלית ורלוונטית.
 הסוגיה-  עובדים הזרים. באמצעות ניתוח תוכן עצמאי, מאתרי אינטרנט ומאגרי מידע נוספים, התלמידים יחקרו את הנושא מזוויות שונות ולאור התשובות, מסקנות והמלצות שיגיעו אליהם, יבחנו את מצב זכויות האדם בישראל ויעריכו את אופייה של הדמוקרטיה הישראלית וכן יזהו כיצד באים לידי ביטוי העקרונות הדמוקרטים בסוגיית העובדים הזרים.

 

משימה מהנה לכל המשתמשים.


לשאלות ותגובות אפשר לפנות אל:
mailto:davidmalka@hotmail.co.il