הדף בטעינה...
כתבת החודש (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

לא על המחשב לבדו- -מאי 2001

תקציר הרצאתו של פרופ" גבריאל סלומון
מאת ד"ר דפנה רביב ומרים דרמוני שרביט- תמי"ד
פרופ" גבריאל סלומון מן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל בחינוך השנה, היה אורח מרכז שוה"ם באוניברסיטה הפתוחה ונשא הרצאה בשם "לא על הטכנולוגיה לבדה".
הטכנולוגיה הולכת ותופסת מקום חשוב ומרכזי בחיינו ומשתתפת בהפיכת העידן שאנו חיים בו לעידן המידע. על הקשר בין החינוך והטכנולוגיה הרצה פרופ" גבריאל סלומון.
בפתח דבריו הציג שלוש תפיסות המתייחסות למהות הידע: האחת, הידע הוא פונקציה של הצטברות עובדות ותהליכים; השניה, ידע והבנה ניתנים להעברה מן המוכן והשלישית, תלמידים יכולים לגשר בעצמם בין תיאוריה לעולם הממשי בכוחות עצמם. האומנם?!.
ברורה עמדתו של פרופ" סלומון, הטוען כי הידע אינו עניין של העברה אלא של בנייה עצמית מודרכת על פי התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית בחינוך.
אנו נמצאים בעיצומה של "מהפיכת מידע" ונשאלות שאלות רבות כגון: האם המחשב יוביל לשינוי מהפכני בחינוך?! טכנולוגיה אשר גרמה לשינויים של ממש בבנקאות, במסחר, מה תהייה תרומתה לשדה החינוך?! מה תהיינה ההשפעות הלימודיות של המחשב על הלומד והמשתמש?! אלו הצעות פדגוגיות חדשות מזמן המחשב?!. ברור לכל כי המחשב הוא חלק מסביבת למידה כוללת, הוא כלי לקידום למידה.
מהן אם כך הסיבות לאכזבה הקיימת מטכנולוגית המיחשוב בחינוך? - שאל פרופ" סלומון וטען כי
האכזבות נובעות מארבעה מחסומים המונעים שינוי מהותי בחינוך:
1. "הפרדוקס הטכנולוגי" - תהליך השינוי מסתכם בתהליך "ביות" הטכנולוגיה, כי היא "משועבדת" לפרקטיקה החינוכית הקיימת ועל כן אינה יכולה להשפיע השפעה של ממש.
2. "טכנוצנטריזם"  הטכנולוגיה היא כל יכול וכל חידוש טכנולוגי הופך את האמצעי למטרה.
3. "מחקר מפוקפק" - אמצעים טכנולוגיים שונים משרתים מטרות חינוכיות שונות ובחינתם של אמצעים אלה לאור מטרות זהות משמעותה השוואה על בסיס המכנה המשותף הנמוך ביותר.
4. העדר חזון חינוכי - העדר רציונאל חינוכי, המגובש על פי הגדרת דמות "הבוגר המיוחל" והאפשרויות המתאימות לשילוב הטכנולוגיות.
לדעתו של פרופ" סלומון שילובן של הטכנולוגיות בחינוך עשויות להוביל לאפשרויות פדגוגיות חדשות אשר אינן נטמעות בסביבה החינוכית הקיימת ("סביבה משמרת") אלא יש ליצור סביבה לימודית אשר מאפיין אותה רציונל חינוכי ברור ("סביבה מעצבת").
מה בין מידע לידע
בהמשך הרצאתו חידד פרופ" סלומון את ההבדלים בין מידע לידע:
1. מידע הוא בחלקיקים, ידע הוא חלק "מרשתות"; ככל שהרשת עבותה יותר כך הידע משמעותי יותר. כדבריו "זה כל ההבדל בין שק קמח לכריך".
2. מידע ניתן להעברה ועומד בפני עצמו, הידע נבנה והוא חלק מהקשר.
3. שליטה במידע נבחנת על ידי שחזורו, בעוד ששליטה בידע נבחנת על ידי השימוש בו בביצועים חדשים.
שלושה גורמים אחראים להפיכת מידע לידע: מפגשי פנים אל פנים (ככל שהידע מורכב ועשיר יותר, כך עולה הצורך במפגשי פנים אל פנים), הנחייה אישית וקהילה לומדת.
טענתו של פרופ" סלומון היא כי יש להגדיר את דמות "הבוגר המיוחל" לאור השינויים והתמורות המהירים המאפיינים את עולמנו: התערערות של קני מידה לשיפוט והכרעה, הכפלת הידע האנושי, החלפות תחומי עיסוק, נגישות אינסופית למידע ושליטת הטכנולוגיה בכל תחומי החיים.
במערכת החינוך יש לשאוף שכל "בוגר מיוחל" ינקוט עמדה באופן עצמאי ומושכל, ילמד לאורך זמן, יתמודד באופן אינטליגנטי עם תמורות, בעיות וחידושים ויהיה בעל תפיסת אחריות ומחויבות לחברה. כדי לטפח את הבוגר המבוקש יש הכרח ליצור סביבה לימודית שונה שבמסגרתה יוכל להתפתח הבוגר העתידי. סביבה זו צריכה להיות בעלת תפיסה חינוכית ברורה ורחבה, שמימושה מותנה במידה רבה באפשרויות אשר מזמן המחשב.

לסיכום טען פרופ" סלומון כי יש לפעול על פי חזון חינוכי בעל רציונל ברור ולעצב את סביבות הלמידה לאור הרציונל.
להרחבה מומלץ:
1. להיכנס לאתר של פרופ" סלומון http://construct.haifa.ac.il/~gsalomon/salomon.htm
2. הספר "טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע- פרופ" גבריאל סלומון.