הדף בטעינה...
ביבליוגרפיה (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

מבחר ביבליוגרפיה ללימודי מקרא

 

פירושים בעברית

בראשית

מ"ד קאסוטו, פירוש על ספר בראשית, מאגנס: ירושלים 1965

פירוש רק לבר' א - יב. הדגש על ניתוח ספרותי, וגם על השוואות לספרות המזרח הקדום. יש לזכור שקאסוטו שלל את ההבחנה בין מקורות התורה על סמך חילופי שמות אלהים.

שמות

מ"ד קאסוטו, פירוש על ספר שמות, מאגנס: ירושלים 1965

פירוש לשמות א - מ. הדגשים כמו בפירוש לספר בראשית.

במדבר

י' ליכט, פירוש על ספר במדבר, (שלושה כרכים, כרך ג נערך והושלם בידי ש' אחיטוב), מאגנס: ירושלים 1995-1985

פירוש מקיף וביקורתי; רואה בעריכה הכהנית את השלב המאוחר בעריכת התורה (ימי בית שני).

דברים

א' רופא, מבוא לספר דברים: חלק ראשון ופרקי המשך, אקדמון: ירושלים 1988

למעשה, לא מדובר בפירוש אלא בלקט מאמרים המיועדים לתלמידים מתקדמים ולחוקרים. עד עתה טרם יצא לאור בעברית פירוש ראוי לס' דברים.

יהושע

ש' אחיטוב, יהושע, (מקרא לישראל), עם עובד: תל אביב 1995

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

י' קויפמן, ספר יהושע, קרית ספר: ירושלים 1959

פירוש טוב ברמה של המלה, המשפט והפיסקה, אך בעייתי מאד בכל הנוגע לשחזור היסטורי, פרשנות הממצא הארכיאולוגי ותהליך חיבור הספר.

שופטים

י. אמית, שופטים, (מקרא לישראל), עם עובד: תל-אביב וירושלים 1999

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

י' קויפמן, ספר שופטים, קרית ספר: ירושלים 1961

ראה הערות לעיל על פירושו לספר יהושע.

שמואל

מ"צ סגל, ספרי שמואל, קרית ספר: ירושלים 1964

פירוש ביקורתי, אם כי מיושן

ש' בר-אפרת, שמואל א-ב, (מקרא לישראל), עם עובד: תל אביב וירושלים 1996

פירוש מאכזב מבחינה ביקורתית. הדגש בעיקר על ניתוח ספרותי.

ירמיה

י' הופמן, ירמיה (מקרא לישראל, שני כרכים), עם עובד: תל-אביב וירושלים 2001

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

יואל

מ' כוגן, יואל (מקרא לישראל, כרוך יחד עם פירוש לעמוס), עם עובד: תל-אביב וירושלים 1994

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

עמוס

ש' פאול, עמוס (מקרא לישראל, כרוך יחד עם פירוש ליואל), עם עובד: תל-אביב וירושלים 1994

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב. דגש על ניתוחים ספרותיים והשוואות לספרות המזרח הקדום.

מ' וייס, עמוס, מאגנס: ירושלים 1992

פירוש מקיף ביותר (כרך ההערות כפול באורך מכרך הפירוש!) עם תובנות ספרותיות חשובות וייחודיות. יחד עם זאת, אורך הדיון עלול להקשות על הקריאה לתלמיד המתחיל.

נ' רוזל, עמוס, אח: חיפה 1990

פירוש ביקורתי אשר שם דגש על שיטות ניתוח אירופאיים. מקור נוח לסיכום דעות החוקרים השונים. הספר מצוי בעיקר בספריות האוניברסיטות והמכללות להוראה.

עבדיה

מ' כוגן, עבדיה, (מקרא לישראל, כרוך יחד עם פירוש ליונה), עם עובד: תל-אביב וירושלים 1992

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

יונה

א' סימון, יונה, (מקרא לישראל, כרוך יחד עם פירוש לעבדיה), עם עובד: תל-אביב וירושלים 1992

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

משלי

נ"ה טור-סיני, משלי שלמה, יבנה: תל-אביב 1947

איוב

נ"ה טור-סיני, ספר איוב, ר' מס: ירושלים 1972

דגש על ביאורים לשוניים. רבות מהצעות טור-סיני לא התקבלו במחקר המרכזי.

שיר השירים

י' זקוביץ, שיר השירים, (מקרא לישראל), עם עובד: תל-אביב וירושלים 1992

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

רות

י' זקוביץ, רות, (מקרא לישראל), עם עובד: תל-אביב וירושלים 1990

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

קהלת

ח"א גינזברג, קהלת, מ' נוימן: תל-אביב 1961

פירוש ביקורתי עם תובנות לשוניות רבות. הספר מצוי בספריות האוניברסיטות והמכללות.

אסתר

א' ברלין, אסתר, (מקרא לישראל), עם עובד: תל-אביב וירושלים 2001

פירוש ביקורתי המשקף את מצב המחקר כיום. מיועד לקהל הרחב.

 

מבואות

מ"צ סגל, מבוא למקרא, קרית ספר: ירושלים 1960

בעיקרו מיושן, אך פרקים מסוימים עדיין בעלי ערך רב.

י' הופמן, סוגיות בביקורת המקרא, (האוניברסיטה המשודרת), משרד הבטחון: תל-אביב 1997

סדרת הרצאות המיועדת לקהל הרחב. מכסה את כל נושאי המבוא למקרא, תוך הדגשת הסוגיות הקשורות לחיבור התורה.

א' רופא, מבוא לחיבור התורה, אקדמון: ירושלים 1994

מקביל לתוכן יחידה 1 ויחידה 6. מסביר את הגישות השונות, ומייחד פרק נרחב לערעורים על השערת התעודות. ספר יסוד קצר ומומלץ.

י' אמית, היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא, (האוניברסיטה המשודרת), משרד הבטחון: תל-אביב 1997

סדרת הרצאות המיועדת לקהל הרחב. משקף את ההשקפות הרווחות כיום בנוגע להיסטוריוגרפיה המקראית.

נ' נאמן, העבר המכונן את ההווה; עיצובה של ההיסטוריוגרפיה המקראית בסוף ימי הבית הראשון ולאחר החורבן, (יריעות ג, ערכו א' ריינר, י' תא-שמע וג' עפרת), ארנה הס: ירושלים 2002

גישה חדשנית לשאלת תחילת הכתיבה ההיסטורית בישראל ומקורות ההיסטוריה הדויטרונומיסטית (יהושע - מלכים). חיבור חשוב.

א' רופא, מבוא לספרות ההיסטורית שבמקרא, כרמל: ירושלים 2001

נשען בעיקר על מחקריו של המחבר ומייצג את גישתו בנוגע לנביאים ראשונים.

א' רופא, מבוא לספרות הנבואה, ירושלים 1992

מקביל לתוכן יחידה 9 של מבוא למקרא (אוניברסיטה הפתוחה). נושאים שונים זוכים להרחבה ביחס לדיון ביחידה, כגון: ההבחנה בין דבר ה' ודבר הנביא; מסירת דברי הנביא, עריכתם ופרשנותם בידי תלמידי הנביאים, ועוד. ספר יסוד קצר ומומלץ.

 

ספרי עזר

אנציקלופדיה מקראית, מוסד ביאליק: ירושלים 1988-1950

א' אבן שושן, קונקורדנציה חדשה לתורה, נביאים וכתובים, קרית ספר: ירושלים 1981

ש' מנדלקרן, קונקורדנציה לתנ"ך, שוקן: ירושלים 1956

ש"א לוינשטם, אוצר לשון המקרא, קונקורדנציה תנכ"ית: ירושלים 1968