הדף בטעינה...
פרויקט מתקדם במדעי המחשב (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

 

פרויקט מתקדם במדעי המחשב

 

סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול ללא תזה, צריכים לכלול בתכנית הלימודים את הקורס

פרויקט מתקדם במדעי המחשב (22997).

סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול עם תזה, רשאים לכלול בתכנית הלימודים את הקורס

פרויקט מתקדם במדעי המחשב (22997).

 

אחראית על הפרויקט המתקדם במדעי המחשב: ד"ר אלה צור

 

תאור הפרויקט

שלבי הכנת הפרויקט

רשימת מנחים ונושאים אפשריים לפרויקטים

קווים מנחים להכנת הצעה לפרויקט

טופס נלווה להצעה לפרויקט

ועדת אתיקה

מבחר פרוייקטים