הדפס
 

 

                                                                                                                                                                            לדף הבית

                                                                                                                               

                                                                                                                                                      

                    מידע לסטודנטים עם לקויות מוטוריות

 

 

כיצד לומדים באוניברסיטה הפתוחה - מידע כללי

 

מידע על נגישות הלימודים לסטודנטים עם לקויות מוטוריות:

  

  שאלות נפוצות

 

 סיוע וליווי בלמידה

 

 חומרי לימוד בגרסה נגישה

       חומרי לימוד בגרסה קולית

       חומרי לימוד בגרסה דיגיטלית

       מפגשי הנחיה חלופיים

    

 טכנולוגיות מסייעות

 

 נגישות של כיתות לימוד

 

 עמותות וגופים מסייעים

                                                                                                                                    מידע לסטודנטים לקויי ראיה

                                                               מידע לסטודנטים לקויי שמיעה

                                                                      מידע לסטודנטים עם לקויות נוספות