הדף בטעינה...
על העמותה (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

מטרות העמותה
מעובד מתוך תקנון החברה על ידי יורם אייל מרץ 2004
תרמו לניסוח: זאב ארד, אמציה גנין, יהודה ל. וורנר, כרמי קורין והדס שטייניץ 

מטרות החברה הן לקדם, לעודד ולהפיץ את מדע הזואולוגיה בישראל לענפיו השונים, מהרמה הביוכימית והמיקרוסקופית ועד לרמה ההתנהגותית והאקולוגית של בעלי החיים בסביבתם הטבעית.
לצורך כך החברה מאגדת את הזואולוגים בישראל, חובבים, מורים ואנשי אקדמיה ומארגנת כינוסים, ימי עיון וסיורים מדעיים.
החברה תורמת לכתיבת סקרים מדעיים בנושאים העומדים במרכז פעילותה ומעורבת בהגברת שימור הטבע בישראל על ידי מתן יעוץ מדעי לגופים ממשלתיים, חינוכיים וציבוריים.
החברה משתתפת בכתיבת תזכירים מדעיים לשלטונות המדינה ומוסדותיה ופועלת ציבורית, ובעת הצורך אף משפטית, בנושאים המצויים בתחום התעניינות חבריה. החברה מקיימת ומקדמת קשרים מדעיים עם אגודות מדעיות בעלות מטרות דומות בארצות אחרות ובמיוחד באגן הים התיכון.