הדפס
 

 

יעל ארד  אחראית על פניות סטודנטים במדעי המחשב.

 

ניתן לפנות לאחראית פניות סטודנטים במקרים חריגים כאשר יש בעיה הקשורה באופן ישיר ללימודים והיא לא נפתרה על ידי פניה למנחה/מרכז הוראה בקורס הרלוונטי.

במידת הצורך יש לצרף אישורים המצדיקים את סיבת הפנייה.

 

פניות ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני  yael@openu.ac.il

או בפקס:  09-7780605