הדף בטעינה...
ספרים למועמדים ומתעניינים (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

ספרים ומאמרים מומלצים

למועמדים ולמתעניינים

 

 

ספרים שמרחיבים את הדעת ושאנו קוראים בשלמותם במהלך הלימודים. כדאי להתחיל עם השען העיוור של דוקינס.

*דוקינס, ר'  (1993). השען העיוור (תרגום ע' לוטם), הוצאת דביר, תל אביב.

*דנט, ד' ס' (1999). נפש, תבונה, מחשבה (תרגום תמר עמית), הד ארצי הוצאה לאור, אור יהודה.

*יבלונקה, ח' ולמב, מ' ג' (2009). אבולוציה בארבעה ממדים, עם עובד.

*סרל, ג' (1984; הדפסה שנייה 1989). נפש, מוח ומדע. ספריית אופקים, עם עובד.

*סינגר, פ' (1975, 1998). שחרור בעלי-החיים. אור-עם.

*פריי, א' (1997). מוצא החיים. משרד הבטחון - הוצאה לאור.

*פרנקל, ו' (1960). האדם מחפש משמעות. הוצאת דביר. 

*רידלי, מ' (1999, 2001). האוטוביוגרפיה של המין האנושי בעשרים ושלושה  פרקים. זמורה ביתן.

 

*Lewontin, R. C. (1991). The Doctrine of DNA: Biology as Ideology. (HarperPerennial, New York).

ספרים קריאים, שפרקים מהם אנו עשויים לקרוא במהלך הלימודים, אך הם בגדר מבוא טוב ומעניין ואפשר להתחיל את הקריאה בהם.

גולד, ס' (1983). מאז היות דארווין (תרגום נעמי כרמל), ספרית מעריב, תל אביב.

גולד, ס' (1992).  אין מידה לאדם, הוצאת דביר, תל אביב.

וילסון, א' (2003). רבגוניות החיים (תרגום נעמי כרמל, עריכה מדעית יוסף

    הלר),  הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

Dupré, J. (2003, 2005). Darwin's Legacy: What Evolution Means Today. ( Oxford University Press, UK).

 

 

הערות

1) לאלו מן הקוראים המתעתדים ללמוד בתוכנית המחשבה הביולוגית - שימו לב: אם הנכם מתכוונים לרכוש את הספרים, קחו בחשבון כי הספרים המסומנים בכוכבית  יושאלו לכם על ידי האוניברסיטה הפתוחה למשך תקופת הלימודים.

2) אין להקיש מהעובדה שרוב החומר המומלץ כאן הוא בעברית גזירה שווה לחומר הלימודים בכללותו.