הדף בטעינה...
מידע כללי (עורך דפים)
חפש מתקדם
 
גודל גופן: א   א   א   א

 

הדפס
 

מידע כללי

 

מטרות הקורס

הרשמה לקורס

מהלך הלימוד בקורס
הספרייה האוניברסיטאית
מידע על עבודה סמינריונית

מידע על הרצאה סמינריונית

 

 

מטרות הקורס


כסטודנט שהגיע לשלב של קורס מתקדם, כבר הוכחת את כושרך ללמוד חומר מדעי
שהוכן ועובד עבורך ללמידה בידי צוותי האוניברסיטה הפתוחה.

בקורס מתקדם סמינריוני הינך נדרש להפעיל באופן עצמאי את הידע והמיומנויות
שרכשת בשלבים הקודמים של לימודיך. עליך לקרוא ולנתח חומר מדעי, לכתוב עבודה
סמינריונית ולהרצותה בפני קבוצת משתתפים.

אחת המטרות של קורס סמינריוני היא להעמיק את ידיעותיך בנושא הספציפי של
הסמינר, על ידי לימוד חומר מדעי מעודכן, כולל מאמרים.

מטרות נוספות, חשובות לא פחות, של לימוד קורס סמינריוני הן:

 • ללמדך לאתר טקסטים ומאמרים מדעיים מקוריים ועדכניים שמפרסמים מדענים
  אשר קהל היעד שלהם הוא מדענים, ולהכשירך להבינם. 
 • ללמדך לאתר ולדלות מתוך הטקסטים את הפרטים העדכניים והרלוונטיים
  ביותר הדרושים לבירור בעיה מדעית מוגדרת. 
 • להכשירך לבדוק לעומק בעזרת הטקסטים היבט מסוים של בעיה המופיעה
  בספרות או במציאות. 
 • לספק לך כלים לסכם ולהגיש את תוצאות העבודה בכתב, בצורה בהירה
  ומסודרת. 
 • להדריך אותך בהצגת הנושא בעל פה - הרצאה על הנושא.
   

קורסים מתקדמים סמינריוניים הם הכלים שבאמצעותם אפשר לפתח ולהוכיח כישורים
כאלה. האוניברסיטה הפתוחה מייחסת לקורסים הסמינריוניים חשיבות גדולה, ומתנה
את הענקת התואר "בוגר אוניברסיטה" בהשלמת קורס סמינריוני.

פרטים ודרישות מפורטות לתואר ראו בידיעון האקדמי. שימו לב, עיקר האחריות על

העבודה הסמינריונית/הסדנה מוטלת עליכם.

 

                                       

 

הרשמה לקורס

 

סטודנט העומד בתנאי הקבלה לסמינר יפנה לאחראית על הסמינרים במדעי המחשב

טרם ביצוע ההרשמה בפועל לסמינר. האחראית תפנה את הסטודנט למנחה הסמינר.

רק לאחר אישור המנחה ואחראית הסמינרים, ניתן לבצע הרשמה בפועל. שימו לב,

ניתן להירשם לסמינר בהנחיה אישית במהלך כל הסמסטר.

סטודנט העומד בתנאי הקבלה לסדנה יפנה ישירות למרכז הסדנה לקבלת אישורו

להרשמה וזאת טרם ביצוע ההרשמה בפועל.

 


 
מהלך הלימוד בקורס

 

שלבי הלימוד

 

כבר בשלב שבו קיבלת אישור להירשם לסמינר מהאחראית על הסמינרים במדעי
המחשב, הופנית למנחה הסמינר (במקרים מסוימים נעשית הפניה זו רק לקראת
תחילת הסמסטר) כדי לקבל תיאור כללי על הנושאים המוצעים. ההדרכה בסמינרים
מתבצעת על ידי אנשי סגל מהאו"פ, או מאוניברסיטאות אחרות, או על-ידי חוקרים
מתחום התעשייה שנושא הסמינר הוא בתחום התמחותם.
בתחילת הסמסטר עליך לתאם פגישה עם המנחה. פגישה זו מיועדת להגדרה מדויקת
של הנושא, איתור המקורות, תיעוד או תכנון פרויקט (אם מדובר בנושא יישומי)
והכוונה אל ספרות המחקר. חומר זה, כולל, בדרך כלל, כמה מאמרים ו/או פרק/ים
אחדים בנושא הסמינר.
לאחר קריאה ראשונית של החומר, עליך להגיש למנחה ראשי פרקים ורשימת מקורות ראשונית של העבודה לאישורו. לאחר קבלת האישור מהמנחה עליך לכתוב עבודה

סמינריונית בהתאם להנחיות המנחה.


העבודה תכלול בדרך כלל את סיכום הנושא בהסתמך על המקורות, הצגת דוגמאות
נוספות והסקת מסקנות. בנושאים מסוימים כוללת העבודה גם תשובות לשאלות
שהוצגו על-ידי מנחה הסמינר. בחלק מהסמינרים בנושאים היישומיים הינך נדרש
לבצע פרוייקט מעשי. במקרים אלה יש להתייחס לפרויקט המעשי בגוף העבודה ולצרף
דיסקט עם התכנה. על העבודה לכלול רשימה ביבליוגרפית מפורטת.
ניתן לראות עבודות סמינריוניות באתר הסמינרים והסדנאות תחת דוגמאות לעבודות

סמינריוניות וכן בספריית האו"פ.

 

תוכל לפנות אל מנחה הסמינר בכל מקרה שמתעוררים אצלך קשיים הנוגעים לסמינר
(חומר לא מובן, חסר חומר רקע, ההנחיות/שאלות אינן ברורות וכו'). כמו כן תוכל
לפנות אל האחראית על הסמינרים במדעי המחשב בכל נושא הקשור בקורסים
הסמינריונים.

 

במהלך הסמינר עליך להגיש לאחראית הסמינרים והסדנאות טופס מעקב (חובה)

המתייחס להתקדמותך בסמינר ולהתרשמותך מחומר הסמינר. הטופס ימולא בתיאום

עם מנחה הסמינר ויאושר בחתימתו.

 

ועדת אתיקה

 

החל מה-1.5.2014, כל סטודנט שנרשם לסמינר או סדנה במדעי המחשב  אשר בו נבדקים בני אדם, מחויב הסטודנט להגיש בקשה חתומה על ידי הסטודנט ומנחה הסמינר/סדנה לועדת האתיקה. אם הסמינר/סדנה מתבצע במסגרת שיתוף פעולה או במסגרת מוסד אחר כגון אוניברסיטה, בית ספר, בית חולים, יש להוסיף מעבר לבקשה שצוינה לעיל גם את אישור ועדת האתיקה של אותו מוסד.  

 

אין להתחיל לאסוף נתונים במחקר המערב בני אדם לפני קבלת אישור מוועדת האתיקה. 

 

פרטים אודות ועדת האתיקה והליך אישור ועדת האתיקה ניתן למצוא כאן.

 

 

אופן הגשת העבודה הסמינריונית

 

את עבודתך הסמינריונית עליך להגיש למנחה הסמינר. המנחה מעיר הערות ומחזיר
אליך גרסה זו של העבודה. עליך לשנות/לתקן את העבודה בהתאם להערות. לאחר
התיקון עליך להגיש את הגרסה הסופית של העבודה בשני עותקים: עותק אחד
למנחה ועותק אחד לאחראית על הסמינרים במדעי המחשב.

 

לאחר אישור הגרסה הסופית על-ידי המנחה, עליך לשאת הרצאת סיכום.

 

לאחר הרצאת הסיכום, עליך להגיש את העבודה הסמינריונית כקובץ דיגיטלי (קובץ

שהוכן במעבד תמלילים בפורמט word שאינו חתום דיגיטלית ואינו קובץ בפורמט תמונה).

העבודה המודפסת (עותק קשיח) תוגש למנחה. לאחר בדיקת העבודה ושיחת הסיכום

עם המנחה יש להגיש את הקובץ הדיגיטלי. הציון יפורסם ויוצג במערכת רק עם הגשת

העותק הדיגיטלי.

 

הגשת הקובץ הדיגיטלי מתבצעת מתוך מערכת שאילתא. לאחר ההגשה הקובץ מועבר

למאגר העבודות הסמינריוניות שמנוהל באוניברסיטה הפתוחה על פי מאפיינים:

שם הסטודנט, נושא העבודה, מילות מפתח וקורס.

הגישה למאגר זה תהיה פתוחה רק לחברי הסגל האקדמי ולחברי סגל ההוראה האקדמי

שיש להם נגיעה ישירה לעבודות סמינריוניות ולהוראת קורסים סמינריוניים באוניברסיטה הפתוחה. לא ייעשה בעבודות אלה שימוש אקדמי כלשהו ללא הרשאה מראש של כותב העבודה.

 

לתשומת לב:

יש להגיש את הקובץ הדיגיטלי רק של העותק הסופי של העבודה, כלומר, רק לאחר

שיחת הסיכום עם המנחה.

סטודנט שלא יגיש את הקובץ הדיגיטלי ציונו יעוכב. עם הגשת העותק הדיגיטלי, הציון

יפורסם ויוצג במערכת.

 

הציון הסופי בסמינר נקבע על פי העבודה הסמינריונית, ההרצאה והתרשמות המנחה
מהתמודדותך עם חומר הסמינר ובקיאותך בנושא.

 

תיקשוב

 

לחלק מהקורסים הסמינריוניים יש אתר פעיל באינטרנט הפועל כמעין מרכז לימוד וירטואלי

של הקורס. האתר מהווה עבורכם ערוץ תקשורת עם סטודנטים אחרים בקורס ועם המנחה בסמינר.


שימו לב:

        

            משך הסמינר הוא סמסטר אחד בלבד. פרישת הסמינר על פני
            סמסטר נוסף תלויה בהסכמת המנחה ובאישור האחראית 
            על הסמינרים. בדרך כלל, לא תתאפשר הארכת סמינר
            מעבר לשני סמסטרים.

           

                                          

 

 

הספרייה האוניברסיטאית

מדעני העולם מפרסמים מדי שנה רבבות מאמרים באלפי כתבי-עת מקצועיים, ובהם
תוצאות מחקריהם של המדענים.

ספרייה אוניברסיטאית מכילה רבבות פריטים: ספרים, כרכים של כתבי-עת משנים
קודמות וחוברות חדשות של כתבי-עת רבים.

הספרות הרלוונטית ישירות לבעיה מדעית כלשהי, מפוזרת בדרך-כלל בפריטים רבים
בספרייה. לכן כדאי להכיר את מבנה הספרייה, את ארגונה, ואת הכלים והשירותים
שהיא מעמידה לרשות המשתמשים בה.

אחת המטרות של קורס מתקדם סמינריוני היא לאתר ולדלות מהספרות המקצועית
הענפה את הפריטים הדרושים לקורס ולעבודה הסמינריונית; דהיינו, נדרשת יכולת
להתמצא בספרייה. צוות הספרנים עומד בדרך-כלל לרשות ציבור הסטודנטים ומוכן
לסייע באיתור החומר הדרוש ואף בהנחיה כללית כיצד לחפש בקטלוגים, מהן שיטות
הקטלוג, וכך הלאה.
לצורך חיפוש חומר במאגרי מידע, ניתן להיעזר במידעניות של הספרייה.
יש לקבוע איתן תור לפחות שבוע מראש.

באוניברסיטה הפתוחה אין ספרייה מדעית בהיקף הדרוש לסגל האקדמי וללומדי
הקורסים המתקדמים. לכן הגיעה האוניברסיטה הפתוחה להסדרים עם רוב המוסדות
האחרים להשכלה גבוהה בישראל, ואלה מאפשרים לסטודנט הנמצא בשלבי כתיבת
עבודה סמינריונית להשתמש בשירותי הספריות שלהם. למעשה, הכניסה לספריות
האוניברסיטאיות והעיון בספרים הנמצאים בהן פתוחים בדרך כלל לכל. אבל אם בשלב
של כתיבת העבודה הסמינריונית תרצה לשאול ספרים לביתך מאחת הספריות  למעט
אלה של אוניברסיטת תל-אביב   והאוניברסיטה העברית - יהיה עליך להצטייד לשם
כך ב"תעודת קורא" של האוניברסיטה הפתוחה. תעודה זו תישלח אליך
על-ידי ספריית האוניברסיטה הפתוחה לאחר שתפקיד שטר התחייבות. פרטים נוספים
בעניין זה תמצא במכתב של מנהלת הספרייה שיישלח אליך, לאחר הרשמתך לקורס
מתקדם סמינריוני.

 

                                       

 


מידע על עבודה סמינריונית

 

מהי עבודה סמינריונית


בקורס סמינריוני צריך הסטודנט להפעיל באופן עצמאי את הידע והמיומנויות שרכש
בשלבים הקודמים של לימודיו. כל משתתף בקורס סמינריוני חייב לקרוא ולנתח
מקורות וחומר ביבליוגרפי, לכתוב באופן עצמאי עבודה סמינריונית, ולהרצותה בפני
קבוצה מצומצמת של משתתפים. לכל סטודנט נקבע מדריך לעבודה הסמינריונית. נושא
העבודה ייקבע בשיחה עם המדריך, ואז גם תינתן בידי הסטודנט חלק מהרשימה
הביבליוגרפית. עבודה סמינריונית מרחיבה את הידע של כותבה באמצעות לימוד
אינטנסיבי של נושא מצומצם ומוגבל. עבודה כזו כוללת איסוף וחקירה של עובדות
ודעות ממקורות שונים, ולאחר מכן שימוש בהן לשם מתן תשובה על בעיה או על שאלה
מדעית. הצגה ביקורתית של הנושא והסקת מסקנות חדשות או מחודשות, היא חלק
בלתי נפרד מן העבודה הסמינריונית.

בדרך כלל, העבודה הסמינריונית נכתבת על נושא מצומצם, הקשור לנושא הכללי של
הקורס. כך, לדוגמה, אם הנושא הכללי של הקורס שלנו הוא "סמינר בחישוב נומרי",
עבודה סמינריונית בקורס יכולה להיות "שיטות איטרטיביות לפתרון מערכות משוואות
לינאריות".


ישנם מספר כללים להכנת עבודה סמינריונית ולהגשתה, המשותפים לכל העבודות,
ועליהם נעמוד בהמשך.

 

כתיבת עבודה סמינריונית


כתיבת עבודה סמינריונית היא שלב מתקדם בלימודים אקדמיים. עיקרו של סעיף זה
יוקדש לניסיון להקנות את הכללים להגשת עבודה טובה. חשוב להדגיש שעבודה
סמינריונית טובה צריכה להעיד על חשיבה עצמית, על כושר למידה עצמאית, ועל יכולת
לערוך ולבטא את דעותיך ודבריך ברמה הנדרשת ובצורה מובנת.

סדר הגיוני ומקובל של תכנון שלבי העבודה הסמינריונית הוא:

 • בחירת הנושא 
 • איסוף החומר הרלוונטי לעבודה 
 • קריאה ראשונית של חומר 
 • כתיבת ראשי פרקים ועריכתם 
 • כתיבת העבודה
   

לעתים יש צורך לשנות את הסדר. למשל, ייתכן ששלב בחירת הנושא יבוא לאחר שלב
הקריאה הראשונית של חומר.

 

בחירת הנושא


השיקול הראשון צריך להיות, האם הנושא מעניין אותך. בדרך כלל אינך מכיר את
הנושא לפרטיו לפני תחילת העבודה, אך כדאי שיהיה לך מניע ורצון להתעמק בו. יש גם
לשקול אם ניתן להשיג די חומר עדכני על הנושא. מומלץ שלא לבחור בנושא רחב
וכוללני מדי.

 

רשימת קריאה


רשימת הקריאה לנושא העבודה ניתנת לך בדרך-כלל על-ידי המדריך, אך לעתים
תתבקש להשלימה בעצמך  כלומר, למצוא מאמרים או ספרים נוספים העוסקים
בנושא עבודתך. ניתן לעשות זאת בעזרת חיפוש בספרייה, בעזרת עיון ברשימות
ביבליוגרפיות המופיעות בתוך ספרים העוסקים בנושא, ובעזרת חיפוש ב- internet.
אם תתבקש להרחיב את רשימת הקריאה, כדאי שתכלול בה את המחקרים העדכניים
ביותר.

 

רישום בשעת קריאה


רצוי שתפתח לך דרך של רישום עקבי ומלא ככל האפשר של המידע שאתה קורא ושל
תגובותיך עליו, כבר בקריאה הראשונה של החומר. רישום זה יחסוך לך קריאה חוזרת
ונשנית של אותו חומר.

 

מטרת הרישום:
א. קבלת תמונה כללית של מאמר או של קטע מתוך ספר.
ב. איסוף מידע מפורט וזכירת תגובתך בשעת הקריאה השוטפת.

נציג מספר דרכים להכנת רישומים בשעת קריאה ראשונה. תוכל לאמץ לך שילוב כלשהו
של הדרכים שנציג:

 • רישום מסכם  דרך זו מתאימה למי שניגש לקריאה ללא רשימת נושאים או
  רשימת ראשי פרקים מוכנה מראש. בצורה זו כדאי לרשום בראש העמוד את
  פרטי המאמר או הספר שקוראים. כאשר תקרא מידע שיעניין אותך, או
  שברצונך להזכירו בעבודה  סכם את המידע וציין את מספר העמוד שבו הוא
  הופיע.
 • רישום לפי נושאים  דרך זו עדיפה למי שכבר החליט באילו נושאים הוא
  מתכוון למקד את עבודתו. בצורה זו כדאי לרשום בראש העמוד את הנושא
  הנדון, ותחת אותה כותרת לרכז את כל המידע שנאסף ממקורות שונים,
  המתייחס לאותו נושא. כמובן, יש להקפיד על מראה מקום מדויק לכל רישום.
  כדי להקל את מלאכת הרישום הביבליוגרפי,  אפשר להכין בנפרד רשימה של
  כל הפריטים הביבליוגרפיים שהשתמשת בהם, ולתת לכל אחד מהם מספר.
  כשתרשום את מראה המקום, תרשום רק את המספר ואת מספר העמוד.
 •  רישום "שלד"  דרך זו מתאימה למקרים שבהם הנך מעוניין בתמונה כללית
  של מאמר מסוים או של ספר. בדרך כלל, לכל מאמר יש מבנה הגיוני המשקף
  את מטרות כותבו ואת התכנים הנסקרים בו. הכותב מחלק את המאמר
  לפרקים ולתת-פרקים, ובדרך כלל גם מעניק להם כותרות. לעתים, העתקת
  הכותרות לפי סדרן נותנת תמונה כללית ראשונה על מבנה המאמר.
   
   
  לדוגמה, לפניך רשימת הכותרות במאמרו של:

   

 לעדכן בדוגמה חדשה

 

 

מרשימת כותרות זו ניתן ללמוד כיצד רצה המחבר להציג את נושא מאמרו.
כדאי שתשאל את עצמך מדוע בחר המחבר לבנות את מאמרו כפי שבנה אותו, 
ותשווה את גישתו לגישתם של כותבים אחרים.
אם אין הכותב מחלק את מאמרו לפרקי משנה, תוכל לעשות זאת בעצמך.
לפעמים, כדי לקבל תמונה מפורטת יותר של המאמר, כדאי שלא להסתפק
בחלוקה לפרקים שעושה המחבר, אלא להמשיך ולחלק את פרקי המאמר
לסעיפים.
   

 

ראשי פרקים לעבודה


אחרי קריאת הרשימות הביבליוגרפיות של עבודתך, כדאי שתתחיל לגבש עמדה ביחס
לנושאים שתרצה לעסוק בהם בעבודה, וכן ביחס לסדר שבו תרצה לטפל בהם. בשלב זה
כדאי שתכין רשימה ראשונית של ראשי פרקים. ראשי הפרקים משקפים את מבנה
העבודה, וככל שיהיו מפורטים יותר, כן ישמשו מדריך טוב יותר לכתיבה.
לאחר הכנת רשימת ראשי הפרקים, כדאי לגשת למנחה ולקבל ממנו אישור לרשימה.
לאחר אישור ראשי הפרקים ניתן לגשת לכתיבת העבודה.

 

כתיבת העבודה


אין מרשם לכתיבת עבודה טובה. זוהי מלאכה שבה יבואו לידי ביטוי מיומנויותיך
וכשרונותיך האישיים. כדאי להקדיש זמן ניכר למחשבה על המידע שאספת, לניתוח
המידע, לעיבודו, ולהוספת מרכיבים יצירתיים משלך.
זכור, לא די בסיכום הדברים שקראת. עליך להביע את דעתך, להוסיף היבטים משלך,
ועוד.
כאשר תסיים לכתוב את הטיוטה הראשונה של העבודה, כדאי לקחת פסק זמן ולשוב
לקרוא בה לאחר כמה ימים. בקריאה החוזרת תוכל לבדוק את עצמך ביתר ביקורתיות
ויעילות. כדאי לבדוק אם לא כללת בעבודה  מידע מיותר, אם העובדות מודגשות דיין, אם
יש קשר הגיוני בין הסעיפים העוקבים,  וכן הלאה.

להלן כמה עצות וכללים הקשורים לדרכי כתיבת העבודה והגשתה:

 

מבוא וסיכום

כל עבודה צריכה להכיל, לבד מן הפרקים השונים, "מבוא" ו"סיכום".
ב"מבוא" יוצג נושא העבודה. ב"סיכום" יש להביא בקצרה את עיקרי המסקנות שהסיק
הכותב בעבודתו. לפעמים הסיכום מציג גם רעיונות לפתרונות. אך הייה זהיר - אל תקבע
דברים בוודאות נחרצת, הימנע מקביעות מוחלטות ללא יסוד איתן. הסיכום צריך להיות
קצר ותמציתי. אין בו מקום לסיכום חוזר ומסורבל של הדברים שנאמרו בגוף העבודה.

 

גוף העבודה
גוף העבודה בנוי פרקים-פרקים, המחולקים בתוכם לפרקי משנה, סעיפים וסעיפי משנה,
בהתאם לראשי הפרקים. מבחינת התוכן, יופיע בגוף העבודה סיכום מפורט של הנושא
וישולבו דוגמאות משלך, תשובות לשאלות על הנושא וכן תהיה בו התייחסות לחלקים
היישומיים של העבודה (כגון תכנה שכתבת או מערכת שבנית) - אם יש כאלה.

 

קישור
בשעת הכתיבה, ודא שהקשר בין פסקה לפסקה ברור. אל תדלג מנושא לנושא. ודא שכל
הנושאים שאתה מטפל בהם בפרק מסוים קשורים ישירות לנושא הפרק.

 

כללי ציטוט
דאג לבסס את דבריך, על פי הרישומים שניהלת, והקפד על ציון מראי מקום מדויקים.
מטרות הציטוט:

 • חיזוק לעניין נדון, על ידי הבאת מקור בעל סמכות.
 • הצגת הוכחה למסקנה שהסיק כותב העבודה, ממקור נוסף.

בפרסומים שונים נוקטים בכללי רישום שונים של הפריטים הביבליוגרפיים.  עיינו באתר

ספריית האו"פ בו מתוארים כללי ציטוט. ניתן להגיע לשם דרך הכפתור "לספריה הדיגיטלית",

לבחור "כניסה למורשים" ונפתח דף שירותי הספריה  ובו תחת שירותים לסטודנטים מופיע הקישור "דפי עזר לכללי ציטוט".


היקף העבודה
היקפה של עבודה סמינריונית משתנה, והוא תלוי בנושא העבודה. יחד עם זאת, עבודה
סמינריונית צריכה להכיל לא פחות מ- 15 עמודי A4 מודפסים, ולכל היותר 60 עמודי
A4.

 

צורת הגשת העבודה
העבודה הסמינריונית צריכה להיות מודפסת ומוגשת בכריכה או בקלסר.
יש לשמור על שוליים רחבים דיים שיאפשרו לבודק לכתוב את הערותיו.
העבודה צריכה לכלול:
 • שער (שם העבודה, שם המנחה, שם ומספר הקורס, שם הסטודנט, מספר
  סטודנט, תאריך הגשה). 
 • תוכן העניינים 
 • מבוא 
 • פרקי העבודה 
 • סיכום 
 • רשימה ביבליוגרפית (לפי סדר אלפביתי של שמות המחברים).
   
                                            

מידע על הרצאה סמינריונית


בקורס סמינריוני במדעי המחשב נדרש הסטודנט להציג את עבודתו גם בעל-פה בהרצאת
סיכום. ההרצאה תינתן לפני המדריך, אנשי צוות מדעי המחשב וקבוצת לומדים
בקורסים הסמינריונים. משך ההרצאה כ - 50 דקות. ההרצאה צריכה להציג בבהירות
את נושא הסמינר בהנחה שלא כל שומעי ההרצאה מכירים את הנושא. עליך להדגיש בה
את תרומתך המקורית (אם יש כזאת) לנושא, ולציין את המקורות שעליהם התבססת
בעבודתך. מומלץ מאוד להיעזר בשקפים. השקפים צריכים להכיל את עיקרי הדברים.
ניתן לשלב בהם דוגמאות ואיורים. הכתוב על השקפים צריך להיות מספיק גדול ובהיר.
"שלד" ההרצאה יתואם עם המדריך/ה.
המועדים המדוייקים של ההרצאות הסמינריוניות יקבעו בתיאום עם המדריכים
והאחראית על הסמינרים, לפחות שבועיים מראש.
יש לשלוח עותק של העבודה הסמינריונית אל האחראית על הסמינרים לפני מועד
ההרצאה. כמו כן, יש לשלוח במייל לאחראית הסמינרים תקציר של הסמינר בהיקף של
כרבע עמוד בפורמט docx/doc .תקציר זה יפורסם באתר הסמינרים.
 
סטודנטים הלומדים בקורסים סמינריונים מוזמנים להשתתף בהרצאות הסמינריוניות
של עמיתיהם. הודעות אודות ההרצאות הסמינריוניות תפורסמנה באתר הבית של האו"פ
באינטרנט ובאתר הבית של הקורסים הסמינריונים. כמו כן, ניתן להתעדכן אודות
ההרצאות הקרובות במזכירות המחלקה (טל' 1219). מומלץ מאוד שהסטודנטים
בקורסים הסמינריונים ישתתפו לפחות בשתי הרצאות סמינריוניות לפני מתן ההרצאה
שלהם.
 
טופס מעקב

עליך להגיש טופס מעקב אחד במהלך הלימודים בקורס הסמינריוני. תמצא אותו
בקבצים להורדה באתר. את הטופס יש למלא בתיאום עם המנחה, כשהוא מאושר
בחתימתו.
המשך השתתפותך בקורס הסמינריוני מותנה בהגשת טופס זה במועד לאחראית על
הסמינרים. תאריך מדוייק לשליחת הטופס יפורסם בהמשך.
את הטופס יש לשלוח בדואר רגיל אל:

ד"ר מיה הרמן
האוניברסיטה הפתוחה
רבוצקי 108
ת.ד. 808
רעננה 43107
 
או
בדואר אלקטרוני אל: maya@oumail.openu.ac.il.